مجلس افغانستان برای کاهش اختلافات و تنش‌های بوجود آمده میان برخی نمایندگان، جلسه امروز شنبه (6 عقرب) را به صورت سری برگزار کرد.

درگیری فیزیکی و لفظی میان برخی نمایندگان در روز چهارشنبه هفته گذشته و هم‌چنین افزایش تنش میان عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس و همایون همایون معاون نخست مجلس نمایندگان افغانستان، موضوع اصلی بحث نمایندگان در وقت آزاد جلسه امروز بود.

جلسه چهارشنبه هفته گذشته به دلیل افزایش تنش‌های لفظی میان لالی حمید‌زی نماینده قندهار و گل پاچا مجیدی نماینده پکتیا، که نزدیک بود به برخورد فیزیکی کشیده شود، مختل شد.

تنش در این جلسه از آنجا شروع شد که گل پاچا مجیدی نماینده پکتیا، گفت که همایون همایون معاون اول و نعیم لالی حمیدزی نماینده قندهار، برخی از اسناد را به زور از آرشیو تلویزیون مجلس با خود برده‌اند.

از سوی دیگر در یک ماه گذشته همواره تنش‌های لفظی میان رییس و معاون اول مجلس ادامه داشته است. همایون همایون معاون اول مجلس، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس را به همراه رییس دبیرخانه مجلس، متهم به دست داشتن در فساد کرده که قرار شده تا این مساله از سوی 4 کمیسیون مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

hamayoun
همایون همایون، معاون نخست مجلس نمایندگان افغانستان

پس از افزایش این تنش‌ها، در جلسه امروز تعدادی از نمایندگان با پیشنهاد یک درخواست فوری از رییس مجلس خواستند تا به منظور حل این تنش‌ها، این وضعیت به عنوان موضوع فوری و در یک جلسه سری، مورد رسیدگی قرار گیرد.

در بخشی از متن این درخواست که از سوی رییس مجلس خوانده شد آمده است که “بخاطر بهبود وضعیت داخل تالار و ایجاد فضای مناسب و سالم در جریان جلسات ولسی جرگه، می‌خواهیم که بحث امروز به نظم مجلس و احترام متقابل اختصاص داده شود. پیشنهاد می‌شود تا این موضوعات به عنوان آجندای فوری این جلسه امروز مطرح شده و جلسه سری شود.”

ادامه جلسه امروز با اعلام موافقت نمایندگان، به صورت سری برگزار شد تا نمایندگان در پشت‌درهای بسته به حل تنش‌ها میان رییس، معاون و برخی نمایندگان بپردازند که در روزهای اخیر به شدت فضای مجلس را   جنجالی ساخته بود.

پیش از سری‌شدن جلسه، برخی از نمایندگان ادامه این تنش‌ها و درگیری‌های لفظی را قابل قبول ندانسته و گفتند که اتهام‌های مطرح شده علیه رییس مجلس طبق تصمیم قبلی باید از سوی 4 کمیسیون مجلس مورد بررسی قرار گیرد.