یک شرکت کینیایی در یک اقدام تازه، از مدفوع انسان مواد سوخت تازه‌ای ساخته است که می توان از آن در پختن غذا و گرمایش خانه ها استفاده کرد.

شاید در ذهن هر خواننده‌ای این سوال خلق شود که چطور می شود از مدفوع انسان برای آشپزی استفاده کرد؟

شرکت کینیایی پیش از همه به این پرسش ها پاسخ داده است.

این شرکت در ابتدا مدفوع انسان را از حفره‌ها و تانکرهای که در روستاها به عنوان دست شویی استفاده می‌شوند، آغاز می کند. پس از آن این شرکت مدفوع انسان را به مرکز ویژه‌ای منتقل می کند؛ جایی که مدفوع برای مدت دو تا سه هفته در یک گلخانه خشک می شود. دمای گل‌خانه حدود 70 درصد رطوبت مدفوع را می گیرد.

پس از آن که مدفوع انسان در حرارت دمای گلخانه رطوبت 70 درصدی اش را از دست داد، حدود 700 تا 800 درجه به آن حرارت داده می شود تا گازهای خطرناک آن را از بین ببرد، سپس آن را با خاکستر ایجاد شده در همین پروسه ترکیب می کند.

استفاده‌ی روز افزون

با آن که مردم کینیا در ابتدا به دلیل ماهیت این مواد سوخت مایل به استفاده‌ از آن نبودند اما به نظر می رسد که کم کم به مزایای این مواد سوختی پی می برند، از همین رو استفاده از این نوع مواد سوختی در کینیا در حال افزایش است.

راحت روشن می شود و بیشتر عمر می کند

بیشتر کسانی که در کینیا از این مواد سوخت استفاده کرده اند، گفته اند که در نخست اصلن نمی توانستند باور کنند که از مدفوع انسان هم مواد سوخت ساخته خواهد شد و زمانی که ایده ی این کار را شنیده بودند، به نظر شان خیلی خنده دار بود اما پس از آن که برای اولین بار از این مواد سوخت استفاده کرده اند، گفته اند که این مواد سوخت تازه ساخته شده می تواند راحت روشن شود و نیز بیشتر عمر می کند.

گازهای مخرب کمتر، هزینه کمتر

گزارش شده که این مواد سوخت در حال عمومی شدن میان مردم کینیا است و کارزارهای آگاهی رسانی در این رابطه بین مردم در حال موفقیت می باشد. از این سوخت در حال حاضر در هوتل‌ها و رستورانت ها برای پختن غذا و گرمایش و هم‌چنان در مدرسه ها و خانه ها به کار می روند.

رقابت با زغال

از آن جا که این مواد سوختی تازه ساخته شده و هنوز هم خیلی عمومی نشده اما با استفاده ی کمی که از آن صورت گرفته دیده شده که نتیجه خوبی داشته و نکات مثبت آن از زغال بیشتر بوده است. به دلیل ماندگاری بیشتر، قیمت تمام شده‌ی آنها کمتر خواهد بود و گازهای سَمی کمتری تولید می‌کند.

coal3
این مواد سوخت در حال عمومی شدن میان مردم کینیا است

کار دشوار

جمع‌آوری مدفوع انسانی یکی از مشکلات بزرگ در کنیا است. از سوی هم در مناطق فقیر نشین این کشور به دلیل نبود زیرساخت مناسب جمع آوری ضایعات انسانی کار دشواری است.

نبود مخزن درست و نداشتن راهی برای حمل و نقل از مشکلاتی هستند که کار سازندگان این مواد سوختی را دشوارتر کرده است اما با آن هم تولید کنندگان این مواد سوخت به تولیدات شان ادامه می دهند.

از مدفوع انسان در کینیا در حالی مواد تازه‌ی سوختی ساخته شده است که از هر چهار شهروند در شهرهای بزرگ کینیا، تنها یک نفر به سیستم فاضلاب دسترسی دارند.