ارسال پیام تهدیدآمیز از سوی ریاست امنیت ملی به رحمت الله نبیل

رحمت الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی افغانستان گفته که معصوم استانکزی رییس فعلی امنیت ملی این کشور به او پیام داده است تا فعالیت‌های محور مردم افغانستان را کاهش دهد در غیر آن برای او پرونده‌ای خواهد ساخت.

رحمت الله نبیل که یکی از اعضای ارشد جریان اپوزیسیون “محور مردم افغانستان” است گفته که آقای استانکزی از طریق فردی به او پیام داده است و از او خواسته که فعالیت‌های این جریان سیاسی را کاهش دهد.

آقای نبیل در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است که “در هفته اول ماه میزان سال جاری، رییس عمومى امنیت ‌ملی افغانستان از طریق یکی از روسای ادارات امنیت ‌ملی، برایم پیام فرستاد که فعالیت‌های محور مردم افغانستان را کاهش دهید در غیر آن به خاطر افشاسازی اسناد پیرامون سازمان استخباراتی پاکستان ( آی، اس،ای) که سال پار از طریق رسانه‌ها توسط شما، صورت گرفت. برای‌تان دوسیه‌سازی می‌کنیم.”

آقای نبیل در پاسخ به رییس امنیت ملی افغانستان گفته که محور مردم افغانستان مخالف نظام نیست. او گفته که “محور مردم افغانستان به عنوان یک اپوزیسیون برای بازگشت مشروعیت و قانونیت مبارزه می‌کند.”

رحمت الله نبیل خطاب به آقای استانکزی گفته که بجای دوسیه سازی برای دشمنان آی اس آی پاکستان، بهتر است به کسانی دوسیه‌سازی کنید که از درون نظام با سازمان استخباراتی پاکستان در ارتباط است و هر روز از هموطنان ما قربانی می‌گیرند.

آقای نبیل هم‌چنان افزوده است که “باید از سیاست توطیه‌سازی پرهیز کنید و اداره امنیت ملى افغانستان را که مربوط همه مردم افغانستان است، سیاسى نسازید. پیش از اینکه ناوقت شود در تلاش نجات دادن مردم باشید.”