مقامات کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان از برکناری 5 کارمند این کمیسیون به دلیل تخلف از موارد قانونی خبر داده‌اند.

معاون دبیرخانه، رییس تحلیل و بررسی، رییس منابع بشری، آمر اسناد و ارتباط و مدیر حاضری، 5 کارمندی هستند که از وظایف‌شان برکنار شده‌اند.

عبدالعزیز آریایی رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است “تمرد در برابر حکم رییس‌جمهور، ایجاد موانع در برابر اصلاحات در کمیسیون، سرپیچی از تصمیمات، تقلب در استفاده از دستگاه حاضری الکترونیکی و برخی تخلفات اداری دیگر” از دلایل اخراج این کارمندان می‌باشد.

او گفته که این موضوع برای بررسی‌های حقوقی به دادستانی کل کشور این کشور فرستاده شده است.

برکناری این کارمندان کمیسیون شکایات انتخاباتی در حالی صورت گرفته است که روز گذشته نیز، رییس‌جمهور غنی با صدور حکمی، امام محمد وریماچ رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات را از وظیفه‌اش برکنار کرد. تاهنوز علت برکناری او به صورت رسمی اعلام نشده اما رسانه‌ها، کم‌کاری و ضعف مدیریت را از دلایل برکناری رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات این کشور دانسته‌اند.