صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت‌خارجه افغانستان بار دیگر بر ضرورت تغییر در نظام سیاسی افغانستان و آوردن اصلاحات در این بخش تاکید کرد.

سرپرست وزارت خارجه افغانستان صبح امروز در همایشی در ولایت بدخشان گفت که حزب جمعیت اسلامی، ایجاد اصلاحات در ساختار نظام سیاسی این کشور را جدی‌تر از گذشته دنبال خواهد کرد.

صلاح الدین ربانی ریاست حزب جمعیت اسلامی را نیز برعهده دارد. جمعیت اسلامی از جمله احزابی است که خواهان تغییر نظام سیاسی افغانستان از ریاستی به پارلمانی است.

آقای ربانی در همایش امروز در بدخشان گفت که اگر به تقاضای مردم برای ایجاد اصلاحات بنیادین توجه نشود عواقب ناگواری دستاوردهای یک‌و‌نیم دهه گذشته افغانستان را تهدید خواهد کرد.

به گفته سرپرست وزارت خارجه افغانستان، اگر نظام سیاسی موجود در برابر خواسته‌های برحق مردم نمی‌تواند پاسخگو باشد، مردم حق دارند خواهان اصلاح نظام سیاسی و خواهان تغییران بنیادین در ساختار این نظام شوند.

پروژه جنگ

صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان هم‌چنین از افزایش ناامنی در ولایت بدخشان ابراز نگرانی کرد و گفت که جنگ در بدخشان، یک پروژه است.

سرپرست وزارت خارجه افغانستان به ناامنی در این ولایت اشاره کرد و جنگ در بدخشان را یک پروژه ویران‌گر دانست. به گفته او سران گروه‌های تروریستی از جوانان به عنوان مواد سوخت برای پیشبرد اهداف و منافع خود استفاده می‌کنند.

با این حال آقای ربانی تاکید کرد که “هیچ نسبت عقیده‌ای میان ساکنان بدخشان و صاحبان پروژه جنگِ بدخشان وجود ندارد و هدف گروه‌های هراس‌افگن، تنها تخریب و ایجاد ناامنی در بدخشان است.

حضور پرقدرت در انتخابات

صلاح الدین ربانی از آمادگی حزب جمعیت اسلامی برای حضوری پرقدرت در انتخابات آینده خبر داد. او برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه را فرصت مناسبی برای بدست آوردن اعتماد از دست رفته مردم افغانستان نسبت به روند انتخابات دانست.

او خواهان برگزاری انتخابات آینده در زمان معین شد و گفت که تاخیر در برگزاری انتخابات به معنای صدمه دیدن مردم سالاری در این کشور است.

رییس حزب جمعیت اسلامی هم‌چنین گفت که جمعیت اسلامی منسجم‌تر از قبل برای پی‌گیری اهداف کلان سیاسی خود، در انتخابات آینده حضوری پرقدرت خواهد داشت.