حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان امروز در یک نشست خبری خواستار برگزاری لویه جرگه‌ی عنعنوی برای مشورت و تصمیم گیری در مورد مشکلات و چالش‌های‌ داخلی و منطقه‌ای شد.

آقای کرزی برگزاری لویه جرگه را برای رسیدن به صلح، امنیت، اتحاد، تمثیل اراده‌ و حاکمیت ملی در افغانستان مهم خواند و گفت که در این جرگه باید از تمام اقشار جامعه برای مشوره دعوت شود و در مورد آنچه که در افغانستان و این که چطور می‌توان از این وضعیت سربلند بیرون آمد، مشورت صورت گیرد.

پیشنهادات

در این نشست خبری، آقای کرزی با ارایه‌ی پیشنهاد مشخص به سران حکومت وحدت ملی به ویژه رییس جمهور و رییس اجراییه خواست که در دو حیطه کار کنند. در بخش منافع ملی در برابر آمریکا و متحدینش جدی باشند و دیگر این که در سطوح مختلف با بزرگان و شخصیت‌های افغانستان همواره مشورت کنند.

جنگ افغانستان

حامد کرزی گفت که جنگ در افغانستان جنگ بیرونی است و در جنگ میان آمریکا و طالبان، مردم افغانستان قربانی می‌شوند. آقای کرزی گفت که هنوز هم رقابت بین آمریکا و برخی کشورهای منطقه در افغانستان جریان دارد. او تاکید کرد که نمی‌خواهد افغانستان میدان نبرد قدرت‌های جهانی باشد.

fight
حامد کرزی گفت که جنگ در افغانستان جنگ بیرونی است و در جنگ میان آمریکا و طالبان، مردم افغانستان قربانی می‌شوند

گروه های تروریستی

کرزی وجود 20 گروه شورشی در افغانستان را رد کرد و گفت که بیرونی‌ها زیر نام‌های متفاوت در جنگ افغانستان سهیم هستند و نمی‌گذارند افغانستان به آرامش برسد.

رییس جمهور پیشین افغانستان همچنان گفت که آمریکا باید پاسخ بدهد که با وجود حضور گسترده در افغانستان، چرا رادارهای آمریکایی‌ها در فضا نمی‌توانند چرخبال‌های مشکوک را که ادعا می‌شود مخالفان مسلح را اکمال می‌کنند، شناسایی کند ؟

استراتژی آمریکا

حامد کرزی گفت که با استراتژی جدید آمریکا در افغانستان موافق نیست زیرا شعار این استراتیژی جنگ است و جنگ همیشه از افغان‌ها قربانی گرفته و خواهد گرفت. او گفت که مردم افغانستان یک زندگی آرام و عاری از جنگ می‌خواهند و شعار استراتژی جدید آمریکا با این خواست مردم افغانستان سازگاری ندارد.

به باور آقای کرزی، پس از امضای قرارداد امنیتی با آمریکا، ناامنی در افغانستان بیشتر شده است.

رییس‌جمهور پیشین در حالی در مورد راهبرد جدید آمریکا در قبال افغانستان واکنش نشان می‌دهد که مقام‌های رهبری حکومت وحدت ملی از این راهبرد حمایت کرده و گفته اند که راهبرد جدید آمریکا شامل فشارهای جدی بر پاکستان است.

trump
حامد کرزی با اشاره به استراتژی جدید آمریکا در افغانستان گفت که شعار این استراتیژی جنگ است و جنگ همیشه از افغان‌ها قربانی گرفته و خواهد گرفت

صلح در افغانستان

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان گفت که خواهان یک افغانستان باثبات است. او گفت که “ما صلح می‌خواهیم و هرکشوری که در این راه ما را کمک کند استقبال می‌کنیم.” کرزی از طالبان خواهان صلح شد و هم‌چنان از آمریکا نیز خواست تا با کشورهای همسایه برای صلح افغانستان کار کند.

آقای کرزی گفت که بارها با رییس‌جمهور و رییس اجراییه در مورد صلح صحبت کرده و حتا برای گروه طالبان هم نامه نوشته و آن‌ها را به صلح دعوت کرده است.

صلح با پاکستان

رییس جمهور پیشین افغانستان هم‌چنین گفت که افغانستان خواهان صلح و روابط نیک با همسایه‌هایش است و نمی‌خواهد میدان نبرد قدرت‌های جهانی باشد.

او گفت که حکومت پاکستان به افغانستان بدی‌های زیادی کرده ولی از مردم پاکستان سپاسگزار است.