زیبایی از نظر افراد مختلف در جهان، تفاوت دارد. اخیرا، مهلیا نوروک خبرنگار رومانیایی 500 تصویر از زنان مختلف در سراسر جهان برداشته و در آن معیارهای متفاوت زیبایی را به نمایش گذاشته است. این تصاویر که از 37 کشور در چهار سال جمع آوری شده در کتابی به نام اطلس زیبایی منتشر شده است. گفتمان اصلی این پروژه تنوع زیبایی در سراسر جهان بوده است.

1- آلمان

1-germany

2- آیسلند

2-Iceland

3- افغانستان 

3-afghanistan

4- فرانسه

4-france

5- مکزیک 

5-maxico

6- ایالات متحده آمریکا

6-USA

7- هند

7-india

8- اتیوپیا

8-ethiopia

9- یونان

9-greece

10- اکوادور 

10-ecuador

11- میانمار

11-myanmar

12- فلسطین

12-palestine

13- کوبا

13-cuba

14- آفریقای جنوبی

14-south-africa

15- رومانی

15-romania

16- بریتانیا

16-UK