مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به تازگی گزارشی را منتشر کرده که در یک‌و‌نیم سال گذشته، حتا یک درصد از دوصد هزار زن معتاد به مواد مخدر در افغانستان که با مرگ تدریجی روبرو هستند، تداوی نشده‌اند.

در این گزارش آمده که از هر 250 زن معتاد به مواد مخدر تنها یک زن تداوی شده است.

زنان معتاد

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که از 850 هزار زن معتاد در افغانستان، نزدیک به 200 هزار تن آن‌ها نیاز به تداوی فوری دارند اما تلاش‌های دولت افغانستان با پشتیبانی جامعه‌ی جهانی در راستای مبارزه با اعتیاد و ارایه‌ی خدمات صحی به معتادان نیازمند، تا یک درصد این معتادان را نیز پوشش نداده است.

در این گزارش آمده که نیمی از کُل معتادان مواد مخدر در افغانستان به تداوی جدی نیاز دارند و باقی افراد به صورت وقفه‌یی از مواد مخدر استفاده می‌کنند.

afghan-addicts
مرکز خبرنگاری تحقیفی پیک گزارش داده است که از هر 250 زن معتاد به مواد مخدر تنها یک زن تداوی شده است

تنها در 6 ولایت

در گزارش گفته شده که در حال حاضر 2500 بستر برای تداوی معتادان مواد مخدر در 32 ولایت کشور فعال است که در یک سال ظرفیت تداوی بیشتر از 45 هزار بیمار را ندارد.

با این حال، تنها 13 مرکز درمانی با ظرفیت بیش از 600 بستر برای دست کم 200 هزار زن معتاد در شش ولایت کشور(کابل، بدخشان، بلخ، هرات، فراه و ننگرهار) وجود دارد. در 28 ولایت دیگر افغانستان هیچ مرکزی برای درمان زنان معتاد وجود ندارد.

عوامل گرایش به مواد مخدر

دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی، گسترش فقر، ناامنی و بی‌کاری، نبود یک برنامه‌ی مدون و پایدار برای پیش‌گیری از اعتیاد، کمبود امکانات تفریحی، ورزشی و هم‌چنان سرکوب شدن برخی از خواسته‌های زنان در شماری از خانواده‌ها و اجتماع، از عوامل گرایش زنان به استعمال مواد مخدر شمرده شده‌اند.

afghan-addicts1
براساس یافته‌های این گزارش از 850 هزار زن معتاد در افغانستان، نزدیک به 200 هزار تن آن‌ها نیاز به تداوی فوری دارند

تداوی معتادان

در این گزارش به نقل از مسوولان اداره‌ی کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت افغانستان گفته شده که سالانه دست کم 40 هزار معتاد زیر پوشش تداوی در مراکز درمانی قرار می‌گیرند که 35 درصد این رقم، زنان و کودکان هستند.

ولایاتی که مرکز درمانی برای معتادان ندارند

در گزارش همچنان گفته شده که از جمع 103 مرکز تداوی معتادان در 32 ولایت افغانستان، 13 مرکز برای زنان و 10 مرکز دیگر برای کودکان معتاد اختصاص یافته است. ارزگان و نورستان، دو ولایتی هستند که هیچ مرکز درمانی برای مردان، زنان و کودکان معتاد به مواد مخدر ندارند.