دادگاهی در سویدن اخراج زن مهاجر 106 ساله ی افغان را رد کرد.

یک خانم ۱۰۶ ساله افغان که چندی قبل به دلیل رد درخواست پناهندگی‌اش در سویدن به سرخط خبرها تبدیل شده بود، توانسته است اقامت موقتی این کشور را به دست آورد. او به دلیل وضعیت بد صحی و کهولت سنی، اقامت محدود دریافت کرده است.

refugee-woman2

این زن که بی‌بی حال اوزبیکی نام داشت در سال ۲۰۱۵ همراه با ۱۶ عضو خانواده اش که شامل پسر و نواده‌هایش می شد، پس از سفر به ایران و ترکیه سرانجام به اروپا رسید.