یک تحقیق تازه انجام شده افغانستان را در بین 179 کشور جهان، به عنوان سالم‌ترین کشور دنیا معرفی کرده است.

بر اساس این تحقیقات که با معیارهای مشخصی مانند میزان مصرف الکول، دخانیات و شیوع چاقی در کشورهای جهان صورت گرفته افغانستان در مقام سالم‌ترین قرار گرفته و جمهوری چک ناسالم‌ترین کشور در جهان معرفی شده است.

در این تحقیق آمده که معیار تعیین کشور ناسالم، میزان سالانه‌ی مصرف الکول برای هر فرد 13.7 لیتر و بیش از ۱۱ بار استعمال دخانیات در نظر گرفته شده است.

healthy

در فهرست سالم‌ترین کشورهای جهان بعد از افغانستان از کشورهای گینه، نیجر، نپال و کنگو نام برده شده است.

پس از جمهوری چک نیز، کشورهای روسیه، اسلوونی، بلاروس، اسلواکی و مجارستان در ردیف دوم تا ششم فهرست ناسالم‌ترین کشورهای جهان قرار گرفته‌اند.