ایمان احمد عبدالعاطی زن مصری که با داشتن نزدیک به 500 کیلوگرام وزن، به عنوان سنگین‌ترین زن در جهان شناخته می‌شد، امروز در گذشت.

در هنگام تولد

اعضای خانواده‌ی خانم ایمان گفته‌اند که او در زمان تولد 5 کیلوگرام وزن داشت و از همان زمان شرایط جسمی او حکایت از اختلال “فیلاریاز لنفاوی” داشته است.

پس از یازده سالگی

روزنامه‌ی انگلیسی دیلی میل گزارش داده که خانم ایمان هنگامی که یازده سال داشت، قدم زدن برایش دشوار شد و از آن به بعد به دلیل داشتن وزن بیش از حد، نتوانست راه برود.

کاهش وزن

ایمان احمد عبدالعاطی در ماه اپریل سال جاری با انتخاب رژیم خاص غذایی توانست 300 کیلوگرام یعنی بیش از نیمی از وزنش را کاهش دهد. سال گذشته نیز او موفق شده بود که با توجه به توصیه‌های پزشکان پیرامون رژیم غذایی او، 90 کیلوگرام از وزنش را کاهش بدهد.

در 37 سالگی

در نهایت خانم ایمان صبح امروز در اثر عوارض ناشی از وزن زیاد، بیماری قلبی و نارسایی کلیوی در سن 37 سالگی در بیمارستانی در امارات درگذشت.