مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در افغانستان اعلام کرده که 75 مقام دولتی این کشور را به دلیل دست داشتن در فساد اداری ممنوع الخروج اعلام کرده است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان به رسانه‌ها گفته که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میلیون‌ها دالر پول از دست رفته‌ی دولت را دوباره برگردانده و وظیفه‌ی 40 تن از کارمندان ارشد حکومتی این کشور را نیز به حالت تعلیق در آورده است.

سخن‌گوی دادستانی کل هم‌چنان گفته افرادی که ممنوع الخروج و وظیفه‌های‌شان به حالت تعلیق درآمده است، کارمندان عالی رتبه‌ی دولتی هستند.

jamshed-rasuli
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان

به گفته‌ی آقای رسولی، پول‌های جمع آوری شده دوباره به حساب دولت اضافه شده است.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد در افغانستان برای از بین بردن فساد اداری و بررسی پرونده‌ی‌ فساد مقام‌های حکومت پیشین و کنونی در این کشور ایجاد شده است.