اتاق تجارت و صنایع افغانستان از ششمین پرواز شرکت هوایی کام‌ایر برای انتقال 37 تُن میوه‌ی تازه این کشور به هند خبر داده است.

در ادامه‌ی انتقال اموال صادراتی بخش خصوصی از طریق دهلیز هوایی به هند، شرکت هوایی کام‌ایر شب گذشته 37 تُن انگور و خربوزه را از فرودگاه بین المللی حامد کرزی به فرودگاه بین المللی اندراگاندی هند انتقال داده است.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم‌چنین اظهار امیدواری کرده است که با پروازهای منظم شرکت هوایی کام‌ایر از فرودگاه بین المللی قندهار به هند، سطح انتقال اموال صادراتی افغانستان به هند بیشتر از پیش افزایش یابد.

دهلیزهوایی افغانستان-هند به تاریخ 29 جوزا سال جاری، به‌گونه‌ی رسمی با حضور رییس جمهوری افغانستان، بازرگانان این کشور و مقام‌های هند گشایش یافت و از آن زمان، این ششمین پرواز شرکت کام‌ایر برای انتقال اموال صادراتی افغانستان به هند می باشد.