ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه‌یی از بازداشت عامل قتل مولوی گل محمد حنیف‌یار، رییس شورای علمای ولایت کاپیسا خبر داده است.

فرد بازداشت شده به عضویت در گروه طالبان اعتراف کرده و گفته است که رییس شورای علمای کاپیسا را به دستور مولوی نصرت، فرماندار خودخوانده گروه طالبان برای شهرستان کوهستان کاپیسا ترور کرده است.

این فرد با نام مستعار مهاجر در شهرستان کوهستان ولایت کاپیسا توسط نیروهای امنیت ملی این کشور بازداشت شده است.

حدود ده روز پیش به تاریخ 19 سنبله، آقای حنیف‌یار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. مقامات محلی این ولایت گفته بودند که رییس شورای علمای کاپیسا به همراه محافظش هدف تیراندازی قرار گرفت و در راه انتقال به بیمارستان جان داد.