یک ماهی‌گیر روسی، موفق به شکار نوعی ماهی شده است که بیش از یک تن وزن دارد. آنچه که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، گرفتاری این ماهی نیست بلکه چگونگی انتقال این ماهی عظیم، از محل شکار تا جای مورد نظر است.

توزیع به خرس‌های وحشی

این مرد روسی، ماهی گرفتار شده را برای یک روز به نمایش گذاشت. سپس شکارش را به خرس‌های وحشی داد، زیرا به نظر او این بهترین کاری بود که می‌توانست بعد از مرگ این ماهی همراهش انجام شود.

بیش از یک تُن وزن

آرتور بلارکوف ماهی‌گیر روسی گفته است که این اولین بار است که یک ماهی را با این وزن و جثه دیده است.

ماه‌ماهی

این ماهی که ماه‌ماهی نام‌گذاری شده است، با نام‌های شاه‌ماهی، ماهی‌آفتابی، ماهی‌سرخ و ماهی با رنگ روشن خال‌خالی نیز یاد می‍شود. این نوع ماهی‌ها در سواحل اقیانوس آرام دیده شده‌اند که بزرگ، رنگارنگ و پرجنب و جوش می‌باشند.

واکنش مردم

از سوی دیگر با انتشار عکس‌های این ماهی در رسانه‌های اجتماعی، برخی از کاربران از به نمایش گذاشتن این ماهی برای یک روز انتقاد کرده و آن را نادرست دانسته‌اند.