مقام‌های محلی ولایت نیمروز از کشته شدن فرمانده پلیس شهرستان دلارام این ولایت همراه با یک نگهبانش خبر داده اند.

سخن‌گوی فرماندهی پلیس ولایت نیمروز به رسانه‌ها گفته است که عبدالحکیم فرمانده پلیس شهرستان دلارام روز گذشته در مسیر راه زرنج – دلارام در یک کمین گروه طالبان کشته شده است.

با این حال برخی از رسانه‌های داخلی گزارش داده اند که فرمانده پلیس شهرستان دلارام این ولایت از سوی نگهبانش کشته شده است.

عبالحکیم، فرمانده پلیس شهرستان دلارام ولایت نیمروز روز گذشته در مسیر راه زرنج – دلارام در یک کمین گروه طالبان کشته شده است

تاکنون فرد یا گروهی مسوولیت این رویداد را برعهده نگرفته است.

ولایت نیمروز در غرب افغانستان از ولایت‌های نسبتا نا آرام این کشور بوده که گروه های شورشی در بخشی های از این ولایت به ویژه در شهرستان دلارام حضور دارند.