کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان نسبت به جلوگیری از ورود خبرنگاران زن به داخل محوطه دارالعلوم شهر هرات واکنش نشان داده و این اقدام را جلوگیری از دسترسی خبرنگاران به اطلاعات دانسته است.

کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان گفته است که “محدود سازی زمینه برای دسترسی به اطلاعات را از سوی هیج فرد، نهاد و یا گروهی نمی‌پذیرد.”

چند روز قبل رسانه‌ها گزارش دادند که نیروهای امنیتی افغانستان به همراه سربازان ایتالیایی، وارد این دارالعلوم شده و فردی را بازداشت کرده و با خود برده‌اند. مسوولان این دارالعلوم به این اقدام نیروهای امنیتی اعتراض کردند و خواهان عذرخواهی مقامات ارشد افغانستان شدند.

journalists
کمیته مصوونیت خبرنگاران از تمامی نهادهای دولتی و غیر دولتی خواسته است تا طبق قانون، در امر اطلاع رسانی همکاری کنند

کمیته مصونیت خبرنگاران حالا گفته است که مسوولان این دارالعلوم از ورود خبرنگاران زن برای پوشش نشست خبری‌شان جلوگیری نموده و مانع از ورود این خبرنگاران به داخل محوطه دارالعلوم شده‌اند.

این کمیته گفته است که “پس از آن که شکایتی از سوی این خبرنگاران زن دریافت کرد، از تمام همکاران رسانه‌یی و خبرنگارانی که در محل حضور داشته اند، خواسته است که به منظور جلوگیری از خلل در کار اطلاع رسانی، مواد ضبط شده‌ی شان را با خبرنگاران زن شریک سازند.”

این نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌های‌ افغانستان، دسترسی به اطلاعات را حق قانونی و طبیعی تمام شهروندان این کشور دانسته و از تمامی نهادهای دولتی و غیر دولتی خواسته است تا طبق قانون، در امر اطلاع رسانی همکاری کنند.