وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است کابینه دولت افغانستان طرح افزایش معاشات داکتران و کارمندان صحی را تصویب کرده است.

فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان، این خبر را در صفحه فیس‌بوک خود نوشته اما به جزییات و شیوه افزایش حقوق داکتران و کارمندان شفاخانه‌های افغانستان اشاره‌ای نکرده است.

پیش از این در جلسه قبلی کابینه گفته شده بود که وزارت صحت عامه با همکاری وزارت مالیه افغانستان وظیفه دارند تا میزان حقوق داکتران و کارمندان صحی را با توجه به اهمیت، کیفیت و ساعات کاری آن‌ها بررسی کنند.

دریافت هزینه درمان

از سوی دیگر، در جلسه گذشته کابینه تصویب شده بود که از این پس، از بیمارانی که برای تداوی به مراکز درمانی دولتی مراجعه می‌کنند، هزینه درمان دریافت شود. تا پیش از این، درمان بیماران در شفاخانه‌های دولتی این کشور به صورت رایگان صورت می‌گرفت.

بنابر تصمیم کابینه افغانستان، وزارت صحت این کشور موظف شده بود تا مکانیزم دریافت هزینه درمان در شفاخانه‌های دولتی را مشخص نماید. فیروز الدین فیروز وزیر صحت افغانستان گفته بود که این یک کار اساسی و اصلی برای بخش صحت می‌باشد.