پس از اعلام استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان، سفیر این کشور در کابل نیز بر حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرده و گفته است که آمریکا در راه مبارزه با گروه‌های تروریستی در کنار افغانستان ایستاده است.

هوگو لارنس سفیر آمریکا در افغانستان گفته است که کشورش فشارها بر طالبان به منظور پیوستن به روند صلح را افزایش خواهد داد. با این حال او تاکید کرده است که “آمریکا  هیچ جایی نمی رود و به همکاری خود با حکومت مردم و حکومت افغانستان در مبارزه مشترک با تروریستان و آن‌هایی که به صلح تمایلی ندارند، ادامه خواهد داد.”

هوگو لارِنس سفیر آمریکا در افغانستان گفته است که آمریکا “انگیزه‌ی سیاست دوگانه از سوی برخی‌ها را که منجر به حمایت از طالبان می‌گردد، از بین خواهد برد.” او تاکید کرده است که آمریکا، در امر کاهش تهدید تروریزم و کشمکش‌های هسته‌ای، با کشورهای منطقه به خصوص پاکستان و هند صحبت خواهد کرد.”

آقای لارنس در ادامه، به صورت واضح از حکومت افغانستان خواسته است تا به تعهدات خود برای ایجاد اصلاحات، برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، کاهش فساد و آوردن اصلاحات جدی برای رشد اقتصادی در این کشور به خوبی عمل کند.

او هم‌چنین از حکومت افغانستان خواسته است که زمینه مشارکت همگانی اقوام مختلف این کشور را در بدنه حکومت فراهم سازد.

سفیر آمریکا افزوده است که چالش‌هایی بر سر راه افغانستان قرار دارد اما او مطمئن است که دولت افغانستان می‌تواند بر این چالش‌ها فایق آید.