وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، قرار داد 130 پروژه آبیاری را به ارزش بیش از 371 میلیون افغانی با شوراهای توسعه‌ی روستاهای این کشور به امضا رساند.

نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان گفته است که این قراردادهای جدید برای اجرایی نمودن پروژه‌های توسعه‌ای، در ولایت‌های سمنگان، فاریاب، بغلان، غور، کاپیسا، کابل، لغمان، کنر، ننگرهار، پروان، پنجشیر، غزنی، سرپل، جوزجان، بدخشان، میدان ‌وردک و قندوز به هزینه‌ی 371 میلیون و 539 هزار و 487 افغانی اجرا خواهد شد.

آقای درانی گفته است که “این قراردادها شامل ساخت پل، سربند، دیوارهای محافظتی و سرک‌ها می‌شود.”

به باور آقای درانی، تطبیق این پروژه‌ها تاثیر مثبت بر زندگی و وضعیت اقتصادی مردم، به ویژه کشاورزان دارد. او افزوده است که “پس از تطبیق این پروژه‌ها، کشاورزان کشت‌زارهای‌شان را آب‌یاری کنند، از آن حاصل خوب بردارند و حاصلات‌شان را پس از ساخت سرک‌ها، به سرعت به مارکیت برسانند و سودمندی اقتصادی این پروژه را روی دسترخوان‌شان حس کنند.”

ministry-of-RRD2
به باور آقای درانی، تطبیق این پروژه‌ها تاثیر مثبت بر زندگی و وضعیت اقتصادی مردم، به ویژه کشاورزان دارد

17 ولایت

هم‌چنان نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان می‌گوید که براساس این قراردادها،  17 پروژه به ارزش 125 میلیون افغانی در سمنگان، 3 پروژه به ارزش 6 میلیون افغانی در فاریاب، 40 پروژه به ارزش 50 میلیون افغانی در بغلان، 4 پروژه به ارزش 16 میلیون افغانی در غور، 4 پروژه به ارزش 14 میلیون افغانی در کاپیسا، 10 پروژه به ارزش 16 میلیون افغانی در کابل، دو پروژه به ارزش 3 میلیون افغانی در لغمان، 9 پروژه به ارزش 22 میلیون افغانی در کنر، 4 پروژه به ارزش 7 میلیون افغانی در ننگرهار، 7 پروژه به ارزش 20 میلیون افغانی در پروان، 4 پروژه به ارزش 5 میلیون افغانی در پنجشیر، 2 پروژه به ارزش 4 میلیون افغانی در غزنی، 4 پروژه به ارزش 9 میلیون افغانی در سرپل، 3 پروژه به ارزش 5 میلیون افغانی در جوزجان، 6 پروژه به ارزش 25 میلیون افغانی در بدخشان، 4 پروژه به ارزش 7 میلیون افغانی در میدان‌وردک و یک پروژه به ارزش 3 میلیون افغانی در ولایت قندوز تطبیق می‌شود.

ministry-of-RRD1
به باور مقامات وزارت احیا و انکشاف دهات،در دو سال گذشته 3 میلیون و 271 هزار و 250 روستا در افغانستان از این پروژه‌ها بهره مند شده اند

در 2 سال گذشته

با این حال، وزارت احیا وانکشاف دهات افغانستان هم‌چنان گفته است که در دو سال گذشته تنها از سوی برنامه‌ی ملی انسجام منطقه‌ای وزارت احیا و انکشاف دهات، 809 پروژه به ارزش 4 میلیارد و 337 میلیون و 796 هزار و 144 افغانی تطبیق شده است.

برای اجرای این پروژه‌ها 1 میلیون و 604 هزار و 977 روز کاری برای شهروندان افغان ایجاد شده است، که با تطبیق آن 3 میلیون و 271 هزار و 250 روستا در افغانستان از این پروژه‌ها بهره مند شده اند.