وزارت داخله‌ی افغانستان از کشف و ضبط 20 کیلوگرم تریاک در دروازه‌ی شمالی شهر کابل خبر داده است.

مقامات این وزارت گفته‌اند که این مقدار تریاک به صورت ماهرانه در بین قوطی‌های شیر جاسازی شده بود. نیروهای امنیتی مستقر در دروازه شمالی شهر کابل موفق به کشف و شناسایی این مقدار تریاک شده اند.

به گفته‌ی این مقامات، 2 تن در این رابطه از سوی پولیس کابل بازداشت شده‌اند.

گفته شده است که این مواد مخدر در شمال کشور بارگیری شده و برای فروش به شهر کابل انتقال داده می شد.