رسانه‌ها گزارش داده اند که امنیت ملی افغانستان یک جاسوس پاکستان را که طرح حمله بر زندان پل چرخی در کابل را می ریخت بازداشت کرده است.

ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که این فرد بازداشت شده شهروند شهر کویته پاکستان بوده که برای گرد آوری اطلاعات استخباراتی و پشتیبانی از طالبان، به کابل آمده بود. او سه هفته پیش، بازداشت شده است.

براساس گزارش این رسانه‌ها، این جاسوس پاکستانی در اعترافش گفته است که می‌خواست که در حمله بر زندان پل چرخی نقش داشته باشد. او از سال 2013 به این سوکارش را با “آی ایس آی” آغاز کرده است.

این فرد بازداشت شده هم‌چنان افزوده است که جنرالان پاکستانی در جنگ های قندوز و هلمند با طالبان همکاری داشته اند.

جاسوس بازداشت استخبارات پاکستان گفته است که در تنظیم دیدارهای مقام‌های «آی ایس آی» با رهبران طالبان، چون ملا هبت الله و سراج الدین حقانی و رهبر و معاون گروه طالبان و نیز مولوی شیرین، رییس استخبارات طالبان نقش داشته است.

پاکستان همسایه نزدیک افغانستان همواره از سوی مقامات افغان به همکاری با شورشیان متهم شده است.