در آخرین ساعات شب گذشته، پدیده ماه گرفتگی (خسوف) رخ داد که در آسمان افغانستان و بسیاری از کشورهای منطقه و جهان قابل مشاهده بود.

این ماه گرفتگی که به صورت جزیی بود، حوالی ساعت  11 شب آغاز شد و نزدیک به یک ساعت ادامه داشت.

در ادامه عکس‌هایی از این پدیده زیبا را خواهید دید که در کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان، استرالیا، یونان، آلمان، سویس و هند گرفته شده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

1- افغانستان

afghanistan1

2- استرالیا

Australia

3- آلمان

Germany

4- ایران 

Iran

5- هند

India

6- سویس

Switzerland

7- عربستان سعودی

saudi

8- یونان

Grece

9- پاکستان

quetta