قرار داد پروژه شماره یک آبرسانی کابل میان شرکت آب رسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان و شرکت ممتاز گروپ امروز در ارگ ریاست جمهوری این کشور منعقد شد. با بهره برداری این پروژه ده هزار خانواده از خدمات آب صحی آشامیدنی بهره ‌مند خواهد شد.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که پروژه شماره اول آبرسانی شهر کابل یکی از بزرگترین پروژه های آبرسانی افغانستان به شمار می رود که از طریق بانک توسعه ای آلمان تمویل و مدیریت می‌شود. علاوه بر این بانک، اداره توسعه بین المللی ایالات متحده و بانک توسعه ایی فرانسه نیز این پروژه را حمایت می‌کند.

هزینه مجموعی این پروژه که در سه مرحله انجام می‌شود، حدود 72 میلیون یورو می‌باشد.

مرحله اول پروژه که توسط شرکت ممتاز گروپ اجرا خواهد شد، به ارزش 11 میلیون و 141 هزار و 808 دالر از بودجه اداره توسعه بین المللی ایالات متحده امریکا تمویل می‌گردد و قرار است هزار روز کاری را در بر گیرد.