جنبش رستاخیز تغییر بار دیگر امروز در کابل تظاهراتی را آغاز کرده و به جاده های کابل ریخته است. برخی از رهبران این جنبش اعلام کرده اند که مسیرهای‌شان به سوی مبداء تظاهرات مسدود شده است.

این جنبش صبح امروز تظاهرات خود را از چهارراهی خراسان شهر کابل آغاز کرده و بر تحقق خواست های شان تاکید کردند.

جنبش رستاخیز تغییر روز گذشته اعلام کرده بود که آنان ضمن تاکید بر خواست‌های قبلی و دادخواهی برای قربانیان رستاخیز تغییر و قربانیان سراسر افغانستان به جاده می آیند.

افزون بر این سازمان‌دهندگان این جنبش اعلام کرده بود که “این جریان عریضه‌ای را علیه رهبری حکومت وحدت ملی مبنی بر نقض قانون و کشتار شهروندان به دستور آنها و مسوولان امنیتی، ترتیب داده است که به پارلمان، دادگاه عالی، دادستانی‌کل و نهادهای بین المللی سپرده می‌شود.”

تظاهرات این معترضان هنوز در کابل جریان دارد.

شکل‌گیری اعتراض

جنبش رستاخیز تغییر بعد از انفجار دهم جوزای سال جاری در چهارراهی زنبق کابل که بیش از 600 تن کشته و زخمی بر جای گذاشت شکل گرفت. اعضای این جنبش حکومت افغانستان را به ناتوانی در تامین امینت شهروندان این کشور متهم کرده و خواهان کناره گیری رهبران حکومت وحدت ملی شده اند.

kabul-blast12
جنبش رستاخیز تغییر بعد از انفجار دهم جوزای سال جاری در چهارراهی زنبق کابل که بیش از 600 تن کشته و زخمی بر جای گذاشت، شکل گرفت

این جنبش پس از تظاهرات، به دلیل آنچه که افزایش ناامنی ها و بی اعتمادی نسبت به حکومت افغانستان خوانده بودند، خیمه های اعتراضی را نیز در نقاط مختلف کابل برپا کرده بود. برپایی این خیمه ها اعتراضات گسترده را به دنبال داشت که حدود یک ماه به طول انجامید. پس از آن بود که حکومت افغانستان این خیمه ها را با استفاده از نیروهای امنیتی افغان جمع کرد. از زمان جمع شدن خیمه های اعتراضی تا کنون، این دومین تظاهرات رستاخیز تغییر می‌باشد.