پاری سن ژرمن در تلاش است تا بند فسخ 222 میلیون یورویی نیمار را فعال کند. نیمار که به نظر می‌رسد از شرایطش در بارسلونا ناراحت است، پاری سن ژرمن را واداشته تا به دنبال فعال ساختن بند فسخ قرارداد این بازیکن شود.

رابرت فرناندز، مدیر ورزشی باشگاه بارسلونا گفته که تا حال هیچ پیشنهادی برای نیمار دریافت نکرده و هیچ تیمی تا کنون نخواسته که بند فسخ او را فعال کند.

با این حال جوزپ ویوس، سخنگوی بارسا تایید کرد که پاری سن ژرمن قصد دارد بند فسخ نیمار را با پیشنهاد 222 میلیون یورویی فعال کند.

ویوس گفته تنها چیزی که برای آنها مهم است خوشحالی نیمار در این باشگاه می‌باشد. او همچنان گفته که نیمار از باشگاه خوشحال است و باشگاه از نیمار. به همین دلیل باشگاه بارسلونا می‌خواهد نیمار را حفظ کند و به نظر می‌رسد که جدایی او حتا در تصور باشگاه هم نیست.

قرارداد نیمار با بارسلونا تا سال 2021 اعتبار دارد.