ریاست امنیت ملی افغانستان، از بازداشت دو عضو شبکه حقانی در ولایت پکتیکا خبر داده است.

ریاست امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است که 2 تن از اعضای شبکه تروریستی حقانی را بازداشت کرده اند که قصد داشتند حملات انفجاری را در میان مردم و در بازار شهرستان ارگون این ولایت طراحی و سازمان‌دهی نمایند.

 به گفته مقامات امنیت ملی افغانستان این افراد اعتراف کرده اند که به دستور یکی از فرماندهان شبکه حقانی در پاکستان وارد ولایت پکتیکا شده بودند تا این عملیات انفجاری را انجام دهند.

روز گذشته نیز امنیت ملی افغانستان اعلام کرده بود که 7 عضو شبکه تروریستی حقانی را از ولایت پکتیا بازداشت کرده اند. این افراد نیز قصد داشتند بخش‌هایی از شهر گردیز مرکز این ولایت را هدف حملات انفجاری و انتحاری قرار دهند.