دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان فرستاده شدن پرونده ای ویژه جنرال دوستم به دادگاه را تکذیب کرده و افزوده که این پرونده مربوط به 9 تن از محافظان آقای دوستم است که اتهاماتی به آنان وارد می باشد.

امروز رسانه‌ها گزارش داده بودند که پرونده جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و احمد ایشچی از دادستانی کل به دادگاه فرستاده شده است.

اما در اعلامیه ای دفتر مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری آمده است که “… نظر به ادعای مدعی در مورد پرسش از یک تعداد سربازان بخاطر روشنی قضیه مطروحه همکاری صورت گرفته که این موضوع در اداره سارانوالی مربوطه تحت بررسی قرار گرفته و محول محکمه شده است که هیچ ربطی به شخص معاون اول ریاست جمهوری ندارد.”

دفتر مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در این اعلامیه در عین حال به سخنان محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در باره سفر آقای دوستم با اجازه دادستانی کل این کشور واکنش نشان و آن را عاری از حقیقت خوانده است. در اعلامیه آمده است که “دادستانی از هم‌چو صلاحیت های برخوردار نمی باشد.”

احمد ایشچی
احمد ایشچی از رقیبان سیاسی جنرال دوستم محسوب می‌شود

در همین حال، دفتر آقای دوستم به سخنان اخیر شارژدافر سفارت امریکا در کابل نیز واکنش نشان داده و این سخنان را غیرمسولانه خوانده که باعث تشویش و نگرانی مردم افغانستان می شود. دفتر مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری افزوده است که “در این مقطع زمانی بهتر است که به منافع بزرگ ملی و میهنی پرداخته شود. تعقیب سیاست های ناکارآمد حذف به به نفع کشور و دوستان بین المللی ما نخواهد بود.”

سال گذشته احمد ایشچی که از رقیبان سیاسی آقای دوستم محسوب می‌شود، ادعا کرده بود که توسط معاون اول ریاست جمهوری اختطاف شده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.

آقای ایشچی با این ادعا خواستار پیگیری قضایی این مسئله شده بود؛ ادعای که هربار از سوی آقای دوستم و نزدیکانش رد شده است. این اتهام باعث شد که اقای دوستم مدتی در انزوا قرار گیرد.