ریاست امنیت ملی افغانستان، از بازداشت 7 عضو شبکه تروریستی حقانی در ولایت پکتیا خبر داده است.

ریاست امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است که این گروه 7 نفری قصد داشتند تا حملات انتحاری و تروریستی را در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا سازماندهی نمایند.

به گفته ریاست امنیت ملی افغانستان، افراد بازداشت شده در نخستین اعتراف های‌شان گفته اند که به دستور فرماندهان شبکه حقانی در پاکستان، از آن سوی خط فرضی دیورند برای انجام حمله های تروریستی وارد ولایت پکتیا شده بودند.

شبکه حقانی در کنار دیگر گروه های تروریستی قرار دارد که دست به انجام حملات انتحاری و انفجاری در مناطق مختلف افغانستان می زنند. حکومت افغانستان همواره گفته است که مراکز آموزش گروه‌های تروریستی مانند طالبان و شبکه حقانی در داخل خاک پاکستان قرار دارد.