وزارت فواید عامه افغانستان می‌گوید که قرارداد مطالعات فنی و طراحی تونل جدید سالنگ، میان این وزارت و شرکت آسترالیایی smec  امضا شده است.

محمود بلیغ، وزیر فواید عامه افغانستان امروز در نشست پیرامون پروژه تونل جدید سالنگ گفت که “شرکت اجرا کننده‌ی این پروژه یک شرکت بین اللملی معتبر است که مربوط به کشور استرالیا می‌شود.”

آقای بلیغ هم‌چنان گفت که کار مطالعات این پروژه شش ماه را در بر می‌گیرد و بانک آسیای  ازمیان سه گزینه که قبلا انتخاب شده، گزینه نهایی را بعد از بررسی همه‌جانبه که از لحاظ اقتصادی، فنی و اجتماعی مناسب باشد آماده خواهد کرد.

baligh1
محمود بلیغ، وزیر فواید عامه افغانستان گفته است که شرکت اجرا کننده‌ی این پروژه یک شرکت معتبر بین‌اللملی استرالیایی است

براساس اظهارات آقای بلیغ، هزینه این پروژه از سوی جاپان پرداخته شده است. او در عین حال افزود که بانک توسعه آسیای مبلغ 32 میلیون دالر را به عنوان کمک، در اختیار وزارت فواید عامه افغانستان قرار داده است.

مسیر دوشی – بامیان، خاواک – خنجان، بازسازی تونل کنونی و اعمار یک تونل جدید ، از مسیرهای است که در مطالعات فنی و دیزاین این پروژه جدید گنجانیده شده است.

هم‌چنان رییس بانک انکشاف آسیای در این نشست گفت که مطالعات قبلی این پروژه از سوی اداره‌ی توسعه ای بین المللی ایالات متحده صورت گرفته است.