وزارت دفاع افغانستان نتایج نشست اخیر ناتو در بروکسل را مثبت ارزیابی کرده و گفته است که این نشست تعهدات جدی را برای افغانستان به دنبال داشته است.

طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع افغانستان پس از نشست بروکسل در یک کنفرانس خبری امروز در کابل از تعهد کابل برای شفافیت بیشتر در سیستم تدارکاتی وزارت دفاع افغانستان خبر داد و گفت که با این اقدام مراحل تصفیه حقوق سربازان افغان تسهیل می گردد.

سرپرست وزارت دفاع افغانستان اظهارداشت که ناتو متعهد به تمویل و حمایت از برنامه‌ی چهارساله‌ی آینده وزارت دفاع افغانستان شده است. آقای بهرامی افزود که “بر اساس توافق افغانستان و جامعه جهانی وضعیت نیروهای امنیتی در آینده‌ی نزدیک تغییر فاحش می کند.”

آقای بهرامی افزود که در آینده نزدیک راهبرد جدید آمریکا در قبال افغانستان و منطقه روشن خواهد شد. براساس این راهبرد جدید امریکا، رویکرد تازه در مورد پناهگاه‌های امن تروریستان اتخاذ خواهد شد و در این مورد به افغانستان کمک بیشتری صورت خواهد گرفت.

سرپرست وزارت دفاع افغانستان همچنان از تعویض هواپیماهای کنونی نیروهای دفاعی افغانستان در اواسط سال جاری خبر داد و گفت که هواپیماهای جدیدی وارد هوانیروی افغانستان خواهد شد.