کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان امروز اعضای جدیدی را معرفی کردند. انتصاب این کمیشنران همراه با 500 تن از کارمندان جدید اداره توزیع تذکره های الکترونیکی اعلام شد.

در این فهرست، 9 چهره جدید به شمول دو زن به عنون کمیشنران جدید دیده می شوند.

نادرنادری رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مراسم معرفی کمیشنران جدید و کارمندان این اداره گفت که “توزیع تذکره چیزی است که امنیت، انکشاف اقتصادی، ثبات سیاسی و وحدت ملی به آن وابسته است.”

نجیب‌الله امین، داکترروح الله امین، تبسم ولایت نیرو، میوند رهیاب، سیدحشمت الله هاشمی، راتب مظفری، بریالی هلمنی، مقدسه یورش و ضیا احمد عبدالرحیم‌زی به عنوان کمیشنران جدید کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تعیین شدند.

آقای نادری هم‌چنان در این مراسم روند استخدام را در افغانستان چالش زا خواند و گفت “که ما امیدواریم این روند را اصلاح کنیم.”

با این حال، اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان نیز در این مراسم از نبود استعدادهای جوان در ادارات حکومتی افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که “فاجعه مملکت ما این بوده که استعدادهای جوان را نتوانستیم در دولت بیاوریم آقای غنی افزود که امروز روزی است که که ظرفیت ملی به دولت می آید و شفافیت می آوردند.”

اشرف غنی در این مراسم به خانواده قربانیان اخیر افغانستان اشاره کرد و گفت که به خانواده های قربانیان در روند استخدام اولویت داده شود.