اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان خواستار پیگیری خشونت علیه یک خبرنگار شده است که روز گذشته از سوی پلیس سرحدی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان با انتشار اعلامیه ای گفته است که نذیر احمد خبرنگار تلویزیون باختر در ولایت هلمند از سوی پلیس سرحدی آن ولایت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

خبرنگار تلویزیون باختر گفته است روز گذشته زمانی که می‎خواست از جاده ای در این شهر عبور کند، یک موتر پلیس سرحدی با سرعت به سویش نزدیک شده و با این که او خود را کنار کشیده، موتر توقف کرده و افراد سوار بر موتر وی را با مشت، لگد و قنداق تفنگ، لت و کوب کرده اند.

با این حال مسوولان در ولایت هلمند از آغاز بررسی های شان در این مورد خبر می دهند.

journalist
نذیراحمد ارشاد، خبرنگار تلویزیون باختر روز گذشته از سوی پلیس مرزی افغانستان در ولایت هلمند مورد خشونت قرار گرفته است

عمرزواک، سخن‎گوی والی هلمند گفته است که به شکایت این خبرنگار رسیدگی خواهد شد. آقای زواک هم‎چنان گفت که فرمانده پلیس سرحدی هلمند نیز وعده داده است تا با عاملان خشونت علیه این خبرنگار برخورد نماید.

با این حال، فهیم دشتی رییس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان گفته است که این قضیه را دنبال می‎کند. رییس این اتحادیه می‎گوید “پس از تماس هایی که با مقامات محلی هلمند داشتیم، آنها با جدیت به پیگیری این قضیه پرداخته اند.”