شماری از روحانیون افغان امروز در کابل از احزاب سیاسی، جریان های مدنی و شهروندان کابلی خواهان وحدت افغان ها شد. این روحانیون در نشست خبری از این جریان ها خواستند تا از تعصبات جلوگیری نمایند.

آنان وضعیت افغانستان را حساس توصیف نموده و گفته اند که مسدودیت جاده ها در ماه رمضان باعث مزاحمت‌های بیشتر برای شهروندان کابل گردیده است.

در همین حال، این روحانیون افغان تظاهرات را حق مسلم مردم دانستند.

برگزار کنندگان این نشست گفته اند که آنان نیز خواستار اصلاحات در ادارات امنیتی افغانستان هستند.

tent
اعتراض کنندگان خیمه‌های را در نقاط مختلف شهر کابل بنا کرده اند

حمله مرگبار

روحانیون افغان در حالی از وضعیت افغانستان ابراز نگران می‌کنند و خواهان پایان خیمه‌های تحصن می‌باشند که اعتراضات گسترده در کابل پس از چهارشنبه خونین شکل گرفت. در آن روز در قلب کابل بیش از 500 تن کشته و زخمی شدند. پس از آن شلیک بر اعتراض کنندگان در روز جمعه و حملات انتحاری پی هم در مراسم تدفین سالم ایزدیار، باعث شده که دامنه این اعتراضات گسترده تر گردد.

اکنون اعتراض کنندگان خیمه های را در نقاط مختلف شهر کابل بنا کرده اند و خواستار استعفای مقامات ارشد امنیتی به شمول حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور غنی می باشند.