گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در یک نشست خبری امروز در کابل در پیوند به رویدادهای اخیر این کشور، از معترضان خواست که زیر یک سقف مشکلات خود را از راه مذاکره حل کنند.

رهبر حزب اسلامی افغانستان بیان داشت که تظاهرات حق هر شهروند است اما انتقال سلاح و شعارهای که از آن بوی خون بدهد قابل قبول نیست.

رهبر حزب اسلامی افغانستان دراین نشست به برپایی خیمه ها اشاره کرده و گفت که تظاهرات حق مردم است اما هیچ کس حق ندارد راه مردم را مسدود کند.

آقای حکمتیار هم‎چنان گفت که خیمه در داخل سرک نه جواز شرعی دارد و عقل می پذیرد.

در این نشست رهبر حزب اسلامی افغانستان گفت که “ما صلح می خواهیم و کسی که صلح می خواهد باید به حق و عدالت احترام کند.”

آقای حکمتیار به معترضان اخطار داد و گفت که نگذارید که کشور به عقب برگردد و رقابت‌های نادرست سیاسی را پایان دهید. او گفت که تغییر نظام در صورت درست است که بدیل مناسب وجود داشته باشد.

در یک هفته اخیر بر تعداد خیمه‌های اعتراضی معترضان در شهر کابل افزوده شده است
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان به معترضان گفت که به رقابت‌های نادرست سیاسی پایان دهید و نگذارید که کشور به عقب برگردد

آقای حکمتیار هم‎چنان خطاب به معترضان گفت که بدیل شما برای تغییر نظام چیست آیا توانایی تامین امنیت یک پاسگاه و روستا را درخود می بیند.

در این نشست هم‏چنان آقای حمکتیار از رسانه ها خواست که نباید برای کسانی که سرک را مسدود می کند منبر شود.

واقعیت تلخ

گلبدین حکمتیار در نشست امروز گفت که همه باید برای شکوه مندی حکومت وحدت ملی تلاش کند و نگذارند که این نظام از هم بپاشد. او گفت که “ما نظام کنونی را به حیث یک واقعیت  هرچند تلخ قبول داریم و در خاتمه جنگ حمایت می کنیم.”

آقای حکمتیار هم‏چنان از یک نشست سراسری صحبت کرد که قرار است به زودی برگزار شود. بر اساس گفته های گلبدین حکمتیار تغییر نظام باید از راه های اصولی و توافق جمعی انجام شود. آقای حکمتیار هم‏چنان گفت اگر از ظرفیت‌های حزب اسلامی استفاده شود هم امنیت تامین می شود و هم اوضاع کنترول می شود.

انتخابات پرهزینه

رهبر حزب اسلامی افغانستان در این نشست هم‌چنان به نحوه برگزاری انتخابات انتقاد کرد که هزینه سنگینی در انتخابات‌های این کشور پرداخته می‌شود.

او گفت که باید انتخابات ریاست جمهوری، پارلمان، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی و همه انتخابات در هر پنج سال هم‎زمان در یک روز برگزار شود تا به گفته او، جلو هزینه هنگفتی که در این انتخابات پرداخت می شود، گرفته شود.

hekmatyar
حکمتیار گفت که می‌خواهد با نهادهای مسول انتخابات صحبت کند که انتخابات کوتاه، شفاف و کم هزینه برگزار شود

او هم‏چنان از اشتراک اعضای حزب اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرد و گفت که آنان منتظر یک فرصت مناسب است تا نامزد مناسب در انتخابات آینده معرفی کند.