روز گذشته بسیاری از مناطق در اطراف دریا در غرب کابل شاهد وضعیت بدی بود. زباله‌ها در داخل دریا باعث شد تا سیلاب در بسیاری از مناطق نتواند در مسیر خود حرکت کند و این موضوع سبب گردید تا سیلاب و زباله‌ها در داخل کوچه‌ها سرازیر شود. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی این تصاویر را از مناطق شان گرفته اند.

flood6
شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته اند که این سیلاب از سمت پغمان به دریای کابل آمده است
flood1
به دلیل زیاد بودن زباله در داخل این دریا، راه سیلاب مسدود شده و اکثر کوچه‌های نزدیک این دریا نیز غیر قابل تردد شد
flood3
این سیلاب زباله‌های زیادی را به کوچه‌ها و دم دروازه‌ی خانه‌های مردم با خود انتقال داده است
flood
دریای کابل به دلیل جا دادن زباله‌های زیاد، گنجایش سیلاب را ندارد
flood2
شماری از کاربران فیس‌بوک با انتقاد از شهرداری کابل نوشته اند که این اداره به جای رنگ کردن خانه‌ها، دریای کابل را از وجود زباله‌ها پاک کند
flood5
این سیلاب عبور و مرور را برای کودکان و زنان دشوار کرده است
flood4
تصویری از شب گذشته در یکی از کوچه‌های نزدیک به دریای کابل
flood8
تصویر امروز؛ شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفته اند که این زباله‌ها هنوز به کوچه‌ها و دم دروازه‌های آنان باقی است

 

توسط علی شیر شهیر

علی شیر لیسانس‌اش را از دانشکده‌ی ژورنالیزم دانشگاه کابل گرفته است. او در چندین رسانه‌ی دیداری- شنیداری و چاپی به‌ حیث خبرنگار، گزارشگر و ویراستار کار کرده است. شهیر اکنون خبرنگار بخش اجتماعی و اقتصادی در خبرنامه است.