مقامات دادستانی کل افغانستان می‌گویند که مبارزه با فساد در این کشور نیازمند بسیج همگانی است و از بین بردن این پدیده، تنها از طریق رویکردهای عدلی و قضایی ناممکن است.

فرید حمیدی دادستان کل افغانستان بعد از ظهر امروز در کابل گفت که این نهاد اراده ای قاطع برای مبارزه با فساد دارد اما نیاز است تا همه نهادها در این مبارزه، به صورت هماهنگ و نظام مند اقدام نمایند. او افزود که به دلیل گسترده بودن میزان فساد، کار مبارزه با آن نیز کار یک نهاد یا یک بخش نیست و مجموعه ای از نهادها، باید در این زمینه هماهنگی و همکاری مشترک داشته باشند.

دادستان کل افغانستان هم چنین بر ضرورت بسیج همگانی در راه مبارزه با فساد تاکید کرد و نقش مردم، علما، نهادهای مدنی و رسانه ها را در این روند با اهمیت دانست.

at1
فرید حمیدی، دادستان کل افغانستان

دستگیری 38 دادستان

آقای حمیدی گفت که آوردن اصلاحات در بخش‌های مختلف دادستانی کل در کابل و ولایات ادامه دارد و تا کنون 38 تن از دادستان ها به جرم دست داشتن در فساد دستگیر شده و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده اند.

دادستان کل افغانستان، کار مبارزه با فساد را یکی از اولویت های دادستانی کل دانست اما تاکید کرد که این روند زمان گیر خواهد بود. او می گوید که در 7 ماه گذشته 908 پرونده به نهادهای مختلف دادستانی کل رسیده است که از این میان، رسیدگی به بیش از 400 مورد آن پایان یافته است.

دادستان کل افغانستان هم چنین به میزان حضور زنان در ساختار دادستانی کل اشاره می کند و می گوید که اکنون و در نتیجه اقدامات اصلاحی صورت گرفته، میزان حضور زنان در این نهاد از 3 درصد به 15 درصد افزایش یافته است.

A.N-Army
وجود فساد در ساختار امنیتی افغانستان یکی از چالش‌های حکومت این کشور است

نهادهای امنیتی

دادستان کل افغانستان می‌گوید که بدون مبارزه قاطعانه با پدیده فساد در نهادهای امنیتی، نمی‌توان به صلح و امنیت دست پیدا کرد.

 او می گوید که “فساد در نهادهای امنیتی موجب کاهش انگیزه نیروهای نظامی و پیروزی دشمن می شود. بنابراین مهم است تا در خصوص مبارزه با عناصری که در داخل نهادهای امنیتی افغانستان دست به فساد می زنند به صورت جدی مبارزه گردد.”

در خصوص رسیدگی به پرونده های فساد در نهادهای امنیتی و بخصوص وزارت داخله پیشرفت‌هایی صورت گرفته و کار رسیدگی به این پرونده ها هم چنان ادامه دارد.

حمیدی تاکید می‌کند که پرونده های زیادی در مورد وجود فساد در نیروهای امنیتی و به خصوص وزارت داخله، به این اداره فرستاده شده است.

moi
رییس جمهور افغانستان وزارت داخله را قلب فساد دانسته است

وجود فساد در نهادهای امنیتی افغانستان یکی از نگرانی های عمده در این کشور است. محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان هفته گذشته، وزارت داخله این کشور را “قلب فساد” در میان نیروهای امنیتی خوانده بود. او گفته بود که شرایط فعلی در این وزارت قابل قبول نیست و باید اصلاحات جدی در آن صورت گیرد.