احمد ضیا مسعود در واکنش به فرمان برکناری اش از سوی رییس جمهور افغانستان هشدار داده و می گوید که “بیرون ماندنش از ساختار حکومتی به معنای رفتن به سمت بحرانی دیگر است و این فرمان، زمینه را برای بی ثباتی و جنگ داخلی آماده می سازد.”

آقای مسعود می افزاید اگر رییس جمهور شوق این را داشته باشد که کشور را به سمت جنگ و ناامنی سوق دهد مربوط به خودش است.

اما او خطاب به رییس جمهور افغانستان گفت که ” آقای اشرف غنی، زمینه را برای بی ثباتی سیاسی دیگر آماده نساز، چرا که مردم بیشتر از این تحمل بی ثباتی و جنگ های داخلی را ندارند.”

آقای مسعود گفت که حکومت وحدت ملی یک حکومت مصلحتی است و رییس جمهور اشرف غنی نه حق برکناری اش را دارد و نه قدرتش را.

https://twitter.com/khabarnamaeng/status/854226165929824258

هشدار بی سابقه

نماینده سابق رییس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومت داری خوب، تصمیم اشرف غنی مبنی بر  برکناری اش را اشتباه دانست و از آقای غنی خواست تا با پس گرفتن این فرمان، اشتباهش را اصلاح نماید.

او در سخنانی هشدارگونه گفت که بسیاری از حامیانش آماده واکنش هستند. آقای مسعود تصریح کرد که حامیانش آماده هستند تا اگر حکومت فرمانش را پس نگیرد “هر چه که دل شان شد انجام دهند” اما تاکنون از هرگونه اقدام آنها جلوگیری کرده و به دنبال رایزنی است.

مطلب مشابه: آغاز ریزش تیم رییس‌جمهور افغانستان؛ احمد ضیا مسعود برکنار شد 

آقای مسعود معتقد است که حکومت وحدت ملی یک حکومت مصلحتی و متشکل از همه گروه ها و جریان های سیاسی بوده و بنابراین هیچ گروهی حق این را ندارد که دیگری را حذف و یا عزل نماید.

او گفت که در روزهای آینده با مردم و بزرگان دیگر کشور در این مورد مشورت خواهد داشت.

ahmad-zia-masoud
نماینده سابق رییس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومت داری خوب، تصمیم اشرف غنی مبنی بر برکناری اش را اشتباه دانست

رییس جمهور افغانستان شب گذشته با صدور فرمانی آقای مسعود را که در رقابت های انتخاباتی از حامیانش بود و سپس به عنوان نماینده ویژه اش در امور اصلاحات و حکومتداری خوب منصوب شده بود از مقامش برکنار کرد.

سخن گویان ارگ ریاست جمهوری به برخی رسانه ها گفته بودند که علت برکناری او موفق نبودن در کارهایش بوده است. اما آقای مسعود در صحبت های امروزش گفت که دلیل برکناری اش را نمی داند و از طریق تلویزیون ملی افغانستان فرمان عزلش را شنیده است.