مقامات حکومت افغانستان می گویند که در هر ماه بیش از 140 تن قربانی انفجار ماین در این کشور می شوند.

ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید که میانگین افرادی که در اثر انفجار ماین ها کشته و زخمی می شوند 142 تن در ماه است.

او می گوید که آمار قربانیان ماین که بیشترشان غیرنظامیان هستند در سال های اخیر افزایش یافته است. به گفته آقای برمک، پیش از سال 2011 میلادی، میانگین قربانیان ماین در هر ماه 36 تن بوده است.

آقای برمک ماین های کارگذاری شده از سوی گروه های مخالف حکومت را مانند تروریزم دشمن انسانیت می داند و بر لزوم سرعت بخشیدن پاک سازی افغانستان ماین ها تاکید می کند.

Mine-casualties-in-Afghanistan 2
مقامات حکومت افغانستان می گویند که در هر ماه بیش از 140 تن قربانی انفجار ماین در افغانستان می‌شوند / عکس: menstuff

29 سال ماین‌پاکی

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید که برنامه ماین پاکی در افغانستان از 29 سال پیش آغاز شده و تا کنون بیش از 2500 کیلومتر مربع از خاک این کشور از وجود ماین پاک سازی شده است.

به گفته او عملیات ماین پاکی در افغانستان یکی از بزرگ ترین عملیات های ماین پاکی در جهان بوده است.

آقای برمک می افزاید که در حال حاضر بیش از یک هزار کیلومتر مربع از خاک این کشور ماین گذاری شده، که تنها 400 کیلومتر مربع آن در سال های اخیر و با افزایش دوباره جنگ و حملات گروه های ترویستی ماین گذاری شده است.

mine-clearance-squad
یک هزار کیلومتر مربع از خاک افغانستان ماین‌گذاری‌شده است

مقامات حکومت افغانستان ادامه جنگ و ناامنی و کمبود منابع مالی را از چالش های پیش رو برای ماین پاکی می دانند و خواستار کمک کشورهای جهان برای ادامه روند پاک سازی این کشور از ماین ها هستند.