محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان اعلام داشت که جنگ و تروریزم، مواد مخدر و فساد اداری سه مشکل بنیادی در این کشور است. او هم چنین گفت که تروریزم خطری برای همه کشورها به شمول روسیه می باشد.

رییس جمهور افغانستان که بعد از ظهر امروز ( 20 حمل)، در مورد سفر اش به کشورهای استرالیا، سنگاپور و اندونزیا در کابل صحبت می کرد، با اشاره به این سه مشکل بنیادین افزود که تلاش برای رفع این مشکلات از اولویت های حکومت افغانستان می باشد.

جنگ

رییس جمهور افغانستان از جنگ و تروریزم به عنوان نخستین مشکل بنیادین در برابر حکومت و مردم افغانستان نام برد.

محمد اشرف غنی جنگ جاری در این کشور را تحمیلی خواند و گفت که این جنگ در جهت تداوم بی ثباتی و ناامنی افغانستان جنگ دارد. با این حال او تاکید کرد که مقامات افغانستان می خواهند این کشور را به نقطه ثبات و اتصال اقتصادی کشورهای منطقه تبدیل نمایند.

ansf
رییس جمهور افغانستان از جنگ و تروریزم به عنوان نخستین مشکل بنیادین در برابر حکومت و مردم افغانستان نام برد

محمد اشرف غنی گفت که بدون ثبات و امنیت در افغانستان، کشورهای منطقه نیز دچار بی ثباتی شده و اتصال میان این کشورها با مشکل مواجه خواهد بود.

اشرف غنی تاکید کرد که هدف او ساختن افغانستان با ثبات است تا این کشور به مرکز عمده ترانزیت و تجارت منطقه ای و بین المللی تبدیل شود.

مواد مخدر

اشرف غنی مواد مخدر و قاچاق آن را دومین مشکل بنیادین برای کشورش دانست. او تصریح کرد همان گونه که افغانستان در صف اول مبارزه با تروریزم قرار دارد، این کشور در مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر نیز در شرایط مشابهی می باشد.

او بخشی از جنگ در افغانستان را جنگ مواد مخدر دانست که بیشترین سود و استفاده را قاچاق چیان بزرگ بین المللی از این وضعیت می برند. آقای غنی خواهان همکاری دیگر کشورها برای دستگیری قاچاقچیان و مافیای بین المللی مواد مخدر شد که فعالیت های خارج از خاک افغانستان دارند.

آقای غنی مشکل مواد مخدر را تنها مربوط به افغانستان ندانست و بر لزوم همکاری های جهانی برای مبارزه با این مشکل تاکید کرد.

https://twitter.com/khabarnamaeng/status/851038096485482496

فساد اداری

سومین مشکل بنیادین که رییس جمهور غنی از آن نام برد، موجودیت فساد اداری در نهادهای افغانستان بود.

او گفت که برای کاهش فساد به کار هم زمان در دو بخش نیاز است. یکی جلوگیری از فساد و دیگری ایجاد سیستم شفاف و سالم اداری در نهادهای مختلف که می تواند در کاهش این مشکل موثر باشد.

رییس جمهور افغانستان گفت که در این زمینه کشورهای استرالیا، اندونزی و سنگاپور وعده همکاری داده اند و قرار است هیات هایی از افغانستان برای استفاده از تجارب آنها به این سه کشور سفر کنند.

در معرض تروریزم

رییس جمهور افغانستان بار دیگر به خطر تروریزم برای تمامی کشورهای منطقه و جهان اشاره کرد و گفت که این خطر تنها متوجه افغانستان نیست و نباید آن را به خوب و بد تقسیم کرد.

afghanistan-water-ghani
ریس جمهور افغانستان به گفت‌وگوها میان مقامات افغانستان و روسیه در ماه های گذشته اشاره کرد و تاکید نمود که این دو کشور می خواهند با همکاری یکدیگر در برابر تروریزم که دشمن مشترک هر دو می باشد، مبارزه کنند

آقای غنی با اشاره به تلاش های روسیه برای برقراری ارتباط با طالبان گفت که “هر کشوری که فکر می کند تروریزم خوب و بد دارد، سخت در اشتباه است.”

او با اشاره به حملات تروریستی اخیر در روسیه گفت که “روسیه نیز با خطر تروریزم روبرو است.”

ریس جمهور افغانستان به گفت‌وگوها میان مقامات افغانستان و روسیه در ماه های گذشته اشاره کرد و تاکید نمود که این دو کشور می خواهند با همکاری یکدیگر در برابر تروریزم که دشمن مشترک هر دو می باشد، مبارزه کنند.