بر اساس مطالعات انجام شده اکثر خانواده‌های سرمایه‌دار، در نسل دوم خود بیشترین سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. این خانواده‌ها به دلایل متعدد نمی‌توانند نسل‌های را پرورش دهند که به سرمایه‌های به دست‌آورده‌ای آن‌ها توجه نمایند و از پول و ثروت خود نگهداری نموده و آن را توسعه دهند و رشد نمایند. تغییر این چنین بزرگ در حوزه ثروت خانواده‌ها دلایل متعدد دارد.

نسل دوم

بر اساس مطالعات انجام‌شده توسط شرکت مشاوره‌ای گروه ثروت ولیامز 70 درصد از خانواده‌های ثروتمند در نسل دوم ثروت شان را از دست می‌دهند. این شاید یک آمار تکان‌دهنده باشد اما متاسفانه واقعی است و نمی‌توان آن‌را از چشم دور داشت.

نسل سوم

بر اساس مطالعه دیگری همین شرکت در باره نسل سوم خانواده‌های ثروتمند، یافته‌ها نشان می‌دهد که ثروت 90 درصد خانواده‌های ثروتمند در این نسل از دست شان می‌رود؛ آماری که تکان‌دهنده و زجرآور پنداشته می‌شود.

ثروت 90 درصد خانواده های ثروتمند در نسل سوم از دست شان می رود

بی مسولیتی

در همین حال در مطالعه دیگر انجام‌شده در آمریکا روی خانواده‌های که دست‌کم 3 میلیون دالر ثروت دارند، گفته شده که 78 درصد خانواده‌ها باور دارند نسل بعدی شان مسولیت لازم در مقابل مدیریت این سرمایه‌ها را ندارند.

آگاهی ناکافی

در همین حال یکی از مسائل دیگری که 64 درصد این خانواده‌ها به آن اشاره کرده این است که آن‌ها کم‌ترین اطلاعات را درباره دارایی‌های شان به نسل دوم خود داده اند.

دلایل

آن‌ها دلایل متعدد را به خاطر ناآگاهی فرزندان شان ذکر کرده اند. بسیاری از این خانواده‌ها گفته اند که آن‌ها فکر می‌کردند دادن اطلاعات درباره ثروت شان می‌تواند فرزندان شان را تنبل به بار آورد و یا هم ترس از این داشتند که وضعیت مالی شان به بیرون درز نماید.

عدم راهنمایی

در نتیجه مطالعه انجام‌شده روی نسل دومی‌ها، بیشتر آن‌ها هیچ نوع راهنمایی درباره ارزش پول نداشته اند و این که چگونه آن‌را مدیریت کنند را نیز نمی‌دانستند.

با این حال زمانی که چنین وضعی بر خانواده‌های ثروت‌مند حاکم است، نیاز است تا به دنبال راه‌حل‌ها رفت. چرا که نباید فکر کرد که راه حلی برای تغییر وضعیت نسل دومی‌ها و سومی‌ها وجود ندارد.

گفتگو در باره پول

پیش از آن که به فکر بزرگ‌شدن کودکان تان باشید تا درباره ثروت خود و راه‌های به‌دست‌آوردن آن صحبت کنید، زودتر درباره این موضوع با نسل دوم تان حرف بزنید. به آن‌ها مواد کمک آموزشی مدیریت پول را تهیه کنید و در عین حال آن‌ها را درباره اهمیت ثروت آگاه سازید. این گونه شما 30 تا 40 سال قبل از موعد آن‌ها را آماده مدیریت ثروت می‌کنید.

اراده و خواسته

یکی از راه‌حل های دیگر این است که درباره اراده و خواسته تان با کودکان تان صحبت کنید. به آن‌ها بگویید که چگونه این ثروت را به دست آوردید و چرا آن را توسعه دهید و حفظ کنید. آن‌ها را در جریان مسائل قرار دهید و جریان آگاهی را برای شان بیشتر سازید.

نقشه راه

برای کودکان تان نقشه راه تهیه کنید. بیشتر ثروت‌مندان فکر می‌کنند که تا سن 30 یا 40 سالگی نمی‌توان به فرزندان شان اعتماد کرد. این موضوع می‌تواند خانواده و ثروت‌تان را نابود کند. به نسل دوم تان نقشه راه درباره مصارف، درآمد ها و پس اندازهای تان بکشید و راهنما بدهید.

با این راه‌حل‌ها، دیدگاه و آگاهی از وضعیت بد خانواده‌های ثروتمند در نسل دوم و سوم می توانید در نوع زندگی فرزندان تان تغییراتی چشم گیری به میان آورید.