ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از خنثی‌نمودن یک حمله تروریستی توسط شبکه حقانی در شهر کابل خبر می‌دهد.

در اعلامیه خبری ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که شبکه تروریستی حقانی قصد داشته تا یکی از تاسیسات غیر دولتی را در قلب شهر کابل مورد هدف تروریستی قرار دهد. در این اعلامیه، به  هدف دقیق این طرح تروریستی اشاره ای نشده است.

بر اساس این اعلامیه نیروهای امنیت ملی این کشور در عملیاتی ویژه توانسته اند، منزل یکی از افراد وابسته به شبکه حقانی در منطقه ده سبز کابل را شناسایی و این حمله تروریستی را خنثی سازند.

گفته شده که در این عملیات، یک واسکت انتحاری، بیش از 20 کیلوگرم مواد انفجاری و 15 بم دستی به دست آمده است.

ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که با خنثی ساختن این طرح تروریستی شبکه حقانی، از یک حمله خونین انفجاری و انتحاری در شهر کابل جلوگیری شده است.