معیارهای انتخاب همسر برای دختران امری است که کمتر به آن توجه شده. از آن جایی که جامعه شهری افغانستان دست کم دچار تحولات جدی شده، معیارهای انتخاب همسر نیز برای دختران و پسران مهم و جدی پنداشته می شود. به این جهت خبرنامه به پای نظریات شماری از دختران دانشگاهی نشسته و معیارهای مهم برای همسر ایده ال را از آن ها جویا شده است.

مسوولیت پذیری

از دخترانی که نظر خواهی شده، اکثر شان گفته اند که اولین معیار انتخاب همسر، مسوولیت پذیری فرد مورد نظر است. آنان گفته اند که مرد زندگی شان باید قوی و در شرایط دشوار مقاوم بوده، برای مقابله با هر شرایط آماده باشد.

برای زنان یکی از بارهای معنایی “مردانه” قاطعیت است. مردها باید بتوانند تصمیم بگیرند و مسوولیت عواقب تصمیم‌های شان را نیز بپذیرند. دختران چنین مردانی را بیشتر می پسندند.

اندیشه‌باز

معیار دیگر مهم در انتخاب همسر از سوی دختران این است که مرد زندگی شان اندیشه باز داشته باشد. آنان گفته‌اند که دوست دارند، همسفر زندگی شان افکار باز داشته باشد تا انعطاف پذیر بوده، خود را با تجربه‌ها و ایده های جدید وفق دهند.

آنان گفته اند، افرادی که فکر باز و روشنی دارند می توانند همزمان با تغییرات به میان آمده خود را با آن عیار نمایند. آنان استدلال کرده اند افراد روشنفکر می توانند دیگران را راحت تر قبول کنند و دارای پیش داوری نیستند. همزمان با آن چنین افرادی بیشتر از مغز و منطق شان استفاده می‌کنند تا زور و درنتیجه افراد جالب‌تری هستند.

اعتیاد

سه چهارم از دخترانی که در این گفت‌وگو شرکت کرده گفته اند که از اعتیاد متنفر اند و دوست ندارد که همسر شان حتی معتاد به سگرت باشد.

پشت‌کار

مردانی که پشت کار نداشته باشند، برای دختران جذاب نیستند. آنان معتقد اند که این افراد توان مدیریت زندگی را ندارند و حتی موقعیت‌های خوب که ممکن است سبب پیشرفت شان شود را به سادگی از دست می‌دهند.

وضعیت مالی

برای بسیاری از دختران وضعیت مالی همسر آینده شان مهم است. آنان گفته اند که اگر همسر شان وضعیت اقتصادی خوب نداشته باشد، آرامش ندارند و نمی‌تواند از عهده تامین مخارج زندگی بیرون شود. در چنین حالتی، احتمال خشونت های خانوادگی و دشواری در رابطه زناشویی بیشتر می شود.

درآمد

برای بسیاری از دختران مهم است که درآمد همسر آبنده شان بیشتر از آنان باشد. در عین حال، اگر فرد مورد نظر شان وضع مالی خوب نداشته باشد باید بتواند شغلی خوبی را برگزیند.

ظاهر ‌همسر

برای دست کم سه چهارم از کسانی که در این گفت‌وگو سهم گرفته، ظاهر همسر آینده شان زیاد مهم نبوده است. آنان گفته اند که اگر فرد ظاهر متوسط داشته باشد برای شان قابل قبول است.

به‌روز و متعادل

بسیاری از دختران گفته اند که دوست دارند شریک زندگی شان شخص متواضع، خوش برخورد و خوش طبع باشد و از لحاظ ظاهری آراسته و با نظافت. روابط اش با مردم خوب باشد و به لحاظ اجتماعی نیز بتواند وجاهت داشته باشد.

Muslim-Couple
بسیاری از دختران گفته اند که دوست دارند شریک زندگی شان از لحاظ ظاهری آراسته و با نظافت

آنان در عین حال از افراد دم دمی مزاج متنفر اند و متعقدند که همسر آینده شان شخصیت متعادل و نوگرا داشته باشد.

عدم وابستگی

دختران گفته اند که همسر وابسته را دوست ندارند. آنان گفته اند که باید همسفر شان قبل از ازدواج شخصیت مستقل داشته باشد و از استقلال مالی و فکری برخوردار باشد.

مردان بی‌برنامه

دختران اکثرا گفته اند که مردان بی‌برنامه و بی‌انگیزه را دوست ندارند. در عین حال آن ها تاکید کرده اند که باید مرد زندگی شان، انگیزه‌ی برای پیشرفت داشته و مبتکر باشد.

دیدگاه‌های متفاوت

بیشتر دختران تریج می‌دهند که با کسی که خودخواه است و به تصامیم دیگران وقعی نمی گذارد ازدواج نکنند. آن ها دوست دارند که کنترول نشوند و در تصامیم دیدگاه های مشترک مدنظر قرار گیرد.

توجه جدی

بسیاری از دختران گفته اند که باید به شدت دوست داشته شوند. آنان دوست دارند که کسی را انتخاب کنند که بتواند احساسات خود را بروز دهد و همواره دوستی خود را ابراز نماید. آنان در عین حال انتظار دارند که همسرشان قدرت و توانایی شان را ستایش کند.

چند همسری

دختران دوست دارند که هیچگاهی مرد آینده زندگی شان به چندهمسری باور نداشته باشد. به این جهت برای آن ها مهم است که مرد متعهد و وفادار را برگزینند.

مطلب مشابه: زن ایده‌آل جوان افغانی؛ 15 ویژگی مهم برای انتخاب همسر در افغانستان

شخصیت اجتماعی

بیشتر دختران گفته اند که مردی را ترجیح می دهند که اجتماعی باشد و بتواند در اجتماع و روابط عمومی خود خوب بدرخشد. آنان دوست دارند همسر آینده شان خوش طبع و رفیق باشد.

باسواد

بیشتر دختران گفته اند که دوست دارند همسرشان، فردی به تمام معنا باسواد باشد و تحصیلات اش دست کم هم سطح آن ها باشد.

Muslim-Couple-3
دختران مردی را ترجیح می دهند که خوش طبع باشد

اعتماد به‌نفس

دختران پسران با اعتماد به نفس بالا را می پسندند. آنان گفته اند که باور دارند مرد با چنین شخصیتی قابل اعتماد تر است و می تواند مهارت های لازم پیش برد یک زندگی خوب را نیز داشته باشد.

موثر و مشهور

بیشتر دختران گفته اند که برای شان مهم است که وجهه اجتماعی همسر آینده شان چگونه است و او چقدر می تواند در محیط اطراف خود موثر باشد.

خشن و بهانه گیر

بیشتر دختران گفته اند که دوست ندارند با مرد خشن و بهانه گیر ازدواج کنند. آنان می‌گویند که رهبری مردان باید براساس منطق باشد و مرد بهانه گیر و خشن نمی تواند زندگی را به درستی مدیریت کند.

حریم خصوصی

برای بیشتر دختران، حریم خصوصی در زندگی مشترک معنای ندارد و دوست دارند همه چیز برای شان آشکار باشد. تنها یک نفر گفته که حریم خصوصی فردی در زندگی مشترک مهم است و باید محترم باشد.

تعدادی کمی از دختران در مقایسه با مردان که در این گفت‌وگو سهم گرفته بودند در مورد نحوه پوشش و علایق فرد ایدآل برای زندگی شان، ابراز نظر کرده اند و در نظر گرفتن سلیقه‌ را مهم دانسته‌اند. بقیه گفته اند که به علایق فرد زندگی شان احترام می‌گذارند.

تایید خانواده

با تمام این‌ها نیمی از دختران گفته اند که تایید خانواده برای انتخاب همسر شان مهم است و در صورتی که خانواده‌ی شان فرد را نپذیرد حتا اگر تمام موارد شخص ایده ال زندگی آن ها را داشته باشد، قابل پذیرش نیستند.

آنان استدلال کرده‌اند که اگر خانواده شان فرد مورد نظر شان را نپذیرد، مشکلات خانوادگی و حتی دشمنی ها به وجود می آید و زندگی خوشی را سپری نمی کنند.

با توجه به آن چه که به عنوان معیارها از سوی دختران باسواد در کابل گفته شده، به نظر می رسد که انتخاب همسر و نوع نگاه به پسران از سوی دختران نیز یکی از مسائل حیاتی در جامعه شهری افغانستان شده است. بسیاری از دختران افغان با آن که به لحاظ فکری و اندیشه ای تغییر کرده اند اما معیارهای جالب و قابل توجه را مطرح کرده اند. آنان همزمان با آن که به معیارهای جدید توجه می نمایند به خانواده و اجتماع و نوع نگرش اجتماعی نسبت به خود نیز به شدت اهمیت می دهند. به این جهت، می توان گفت که برای بسیاری از دختران معیار انتخاب همسر متاثر از تلفیقی از اندیشه های فردی آن ها و مسائل مهم مورد نظر خانواده و اجتماع شان می باشد.

علی اکبر و علی‌شهیر همکاران این گزارش بوده اند.