افغانستان در بخش برنامه سرمایه‌گذاری در نشست سالانه‌ی سرمایه‌گذاری که در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شده بود، مقام نخست را در میان کشورهای آسیای میانه، روسیه و قفقاز گرفت.

در این نشست، نمایندگان 120 کشور، نهادهای اقتصادی و مدنی شرکت کرده بود. رقابت‌های ارایه برنامه‌های سرمایه گذاری میان این کشور ها به هفت حوزه تقسیم شده بود که افغانستان در حوزه ششم که شامل کشورهای آسیای میانه، روسیه و قفقاز می‌شود، مقام نخست را کسب کرد.

افغانستان در برنامه سرمایه‌گذاری در میان کشورهای آسیای میانه، روسیه و قفقاز مقام نخست را گرفته است
افغانستان در برنامه سرمایه‌گذاری در میان کشورهای آسیای میانه، روسیه و قفقاز مقام نخست را گرفته است

قربان حقجو، معاون وزارت تجارت و صنایع افغانستان به بی بی سی گفته است که یکی از برنامه‌های این نشست رقابت میان کشورهای است که بهترین برنامه را برای سرمایه‌گذاری در کشورهای شان ارایه دهند. به گفته‌ی آقای حقجو برنامه افغانستان زیر نام «سرمایه‌گذاری در افغانستان» در حوزه ششم این رقابت‌ها مورد استقبال قرار گرفته و از میان برنامه‌های کشورهای آسیایی و سایر کشورهای که شامل این حوزه می‌شد بهترین برنامه‌ی سرمایه‌گذاری پنداشته شده است.

جذب سرمایه‌گذاری

قربان حقجو، معاون وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفته است که در سال گذشته‌ی میلادی افغانستان با جذب ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه بخش خصوصی دستاورد بزرگی در زمینه سرمایه‌گذاری داشته‌است. این مبلغ بیشتر در بخش‌های تولید انرژی و ایجاد کارخانه‌های تولیدی در افغانستان سرمایه‌گذاری شده است.

افغانستان در سال گذشته‌ی میلادی تنها در بخش انرژی و آب 800 میلیون دالر سرمایه گذاری بخش خصوصی را جذب کرده است

افغانستان در سال گذشته‌ی میلادی تنها در بخش انرژی و آب، حدود 800 میلیون دالر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را جذب کرده است.

امان الله غالب، معین وزارت انرژی و آب افغانستان، به خبرنامه گفت که این سرمایه‌گذاری ها شامل ۲۵۲ میلیون دالر سرمایه‌گذاری شرکت گروپ برق بیات روی گاز شبرغان، ۲۰۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری شرکت “هفتاد وهفت” بر بند کجکی، ۳۰۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری “الکوزی گروپ” روی سروبی دوم و ۷۵ میلیون دالر سرمایه‌گذاری “غضنفر گروپ” بالای گاز شبرغان می‌شود.