جهان ما در هفته گذشته نیز شاهد حوادث و وقایعی زیادی بود. برخی از این وقایع در قالب تصاویر جالب و دیدنی بازتاب یافته است. مهاجرت، بی جاشدگان جنگی، جنگ در خاورمیانه، مدل و فشن  و در عین حال زندگی در بخش های از آفریقا با تصاویری ماندگار شده است.

خبرنامه این تصاویر را در این هفته جهان ما ارائه می کند.

دو پسر جوان در حال عبور کردن دریای ریماک در شهر لیمای پیرو. تصویر از Reuters.
دو پسر جوان در حال عبور از دریای ریماک در شهر لیمای پیرو. تصویر از Reuters.
دختر بیجا شده داخلی عراقی در یکی از کمپ‌های مهاجرین در موصل. تصویر از AP.
دختر بیجا شده داخلی عراقی در یکی از کمپ‌های مهاجرین در موصل. تصویر از AP.
یکی از سربازان نیروهای مخالف در سوریه در حال شلیک کردن در حومه‌ی شرقی پایتخت سوریه. تصویر از Getty.
یکی از سربازان نیروهای مخالف در سوریه در حال شلیک کردن در دمشق. تصویر از Getty.
زنان ایستاده در میان بقایای ناشی از آتش سوزی در یکی از مراکز تجاری در شعر پورت آو پرینس. تصویر از AP.
زنان ایستاده در میان بقایای ناشی از آتش سوزی در یکی از مراکز تجاری در شعر پورت آو پرینس. تصویر از AP.
کردان عراقی در حال تماشای آتش بازی نوروز در شهر ئاکری عراق. تصویر از Getty.
کردان عراقی در حال تماشای آتش بازی نوروز در شهر ئاکری عراق. تصویر از Getty.
نمایی از مسابقه دوش سگ ها در شهر لندن انگلیستان. تصویر از Getty.
نمایی از مسابقه دوش سگ ها در شهر لندن انگلستان. تصویر از Getty.
پسر بچه‌ای در حال رد شدن با دوچرخه اش از نزدیک یکی از خرابه‌های جنگ در شهر موصل عراق. تصویر از AP.
پسربچه‌ای با دوچرخه اش در حال عبور از کنار یکی از خرابه‌های جنگ در شهر موصل عراق. تصویر از AP.
یکی از مهاجرین در حال قدم زدن در یکی از انبارخانه های متروکه در بلگراد، صربستان. تصویر از AP.
مهاجری در حال قدم زدن در یکی از انبارهای متروکه در بلگراد، صربستان. تصویر از AP.
جریان تظاهرات شهروندان فلسطینی در شهر کرانه باختری اسرائیل. تصویر از AP.
جریان تظاهرات شهروندان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن. تصویر از AP.
یکی از جنگجویان داعشی که توسط نیروهای امنیتی عراقی در شهر موصل دستگیر شده است. تصویر از AP.
یکی از جنگجویان داعشی که توسط نیروهای امنیتی عراقی در شهر موصل دستگیر شده است. تصویر از AP.
یکی از مدل‌ها در حال نمایش طرح جدیدی از لباس در جریان تمایش هفته فیشن توکیو. تصویر از Reuters.
یکی از مدل‌ها در حال نمایش طرح جدیدی از لباس در جریان نمایش هفته فیشن توکیو. تصویر از Reuters.

 

توسط علی اکبر