ریاست جمهوری افغانستان با صدور حکمی نامزد وزیر وزارت معادن و پطرولیم را معرفی کرده است.

در این حکم رییس جمهور اشرف غنی، خانم نرگس نهان را به عنوان نامزدوزیر وزارت معادن و پطرولیم معرفی کرده است. این وزارت از یک سال قبل تاکنون توسط سرپرست اداره می شد.

وزیر قبلی وزارت معادن، داوود شاه صبا بود که در ماه حمل سال گذشته خورشیدی، از وظیفه اش استعفا داد.

https://twitter.com/khabarnamaeng/status/846330324057501696

رییس جمهور در این حکم از وزیر دولت در امور پارلمانی خواسته است که نامزد وزیر وزارت معادن را برای کسب رای اعتماد به مجلس افغانستان معرفی کند.

نرگس نهان سابقه کار به عنوان رییس واحد انسجام و پالیسی را در نهاد ریاست جمهوری دارد و پیش از آن نیز به عنوان رییس خزاین وزارت مالیه، معاون دانشگاه کابل و مشاور وزارت تحصیلات عالی کار کرده است.