مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند که این کشور در سال جدید خورشیدی بیشتر از سال‌های قبل روی برنامه‌های توسعه‌ای تمرکز کرده است. این مقام‌ها می‌گویند که در سال 1396 بیشتر از 117 پروژه جدید تنها از طریق بودجه ملی این کشور عملی خواهد شد.

اجمل حمید رحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه‌ی افغانستان به خبرنامه گفت که در چند سال گذشته این نخستین‌بار است که به این تعداد پروژه‌ها شامل بودجه‌ی ملی افغانستان می‌شود.

مجموع بودجه‌ی ملی افغانستان برای سال مالی 1396خورشدی، مبلغ 429 میلیارد افغانی می‌باشد که از آن جمله مبلغ 161 میلیارد افغانی آن به برنامه‌های توسعه‌ای اختصاص داده شده است. بخش بزرگ بودجه‌ی انکشافی افغانستان در سکتورهای زیربنایی، زارعت، توسعه‌ی روستاها، معارف و صحت به مصرف خواهد رسید.

mof-spokesperson
اجمل حمید رحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه‌ی افغانستان

توسعه روستاها

وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان در سال مالی ۱۳۹۶، بیش از ۲۶۵میلیون دالر بودجه توسعه‌ای دارد. این بودجه در بخش‌های حمل و نقل، آبیاری، معیشت، توسعه روستایی، تهیه آب آشامیدنی، بهداشت و بخش انرژی مصرف می‌شود.

مقام‌های وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گویند که یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این وزارت، تسهیل دسترسی شهروندان افغان به جاده‌ها می‌باشد که این وزارت در نظر دارد فاصله‌ی روستاها و شهرها را کاهش دهد.

این مقام‌ها تاکید می‌کنند که تمرکز بر ساخت جاده‌های روستایی و برداشتن موانع حمل و نقل میان شهرها و روستاها در سال آینده‌ی خورشیدی از برنامه‌های مهم آنان می‌باشد.

اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات به خبرنامه گفت که در بودجه سال مالی ۱۳۹۶، حدود ۷۰میلیون دالر برای ساخت بیش از ۷۰۵ کیلومتر سرک و ساخت ۱۶۹۱متر پل در ۳۴ ولایت افغانستان اختصاص یافته است.

villiage
در سال 96 خورشیدی حدود 705 کیلومتر سرک ساخته خواهد شد

مقام‌‎های وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گویند که این پروژه‌های سرک‌سازی وزارت احیا و انکشاف دهات، در ۳۴ولایت این کشور به شکل متوازن اجرا می شود.

برنامه میثاق شهروندی از برنامه‌های دیگر توسعه‌ی روستاها می‌باشد. مقام‌های این کشور می‌گویند که اهداف اساسی این برنامه، کاهش فقر از طریق تسهیل و دسترسی شهروندان افغان به خدمات اساسی و از بین بردن آسیب پذیری و خشونت از طریق تقویت مشروعیت دولت می‌باشد.

برنامه میثاق شهروندی، برای ده سال دیگر طرح شده که بودجه چهار سال اول آن حدود یک میلیارد دالر می‌باشد. به گفته‌ی مقام‌های وزارت احیا و انکشفاف دهات از مجموع این بودجه چهار ساله، ۱۲۸ میلیون دالر آن که سهم دولت افغانستان است، به حساب این برنامه منتقل شده است.

میثاق شهروندی شامل شش برنامه مهم خدماتی از جمله تهیه آب آشامیدنی، آبیاری، ساخت سرک‌ها، خدمات برق رسانی، خدمات اساسی صحی، خدمات اساسی آموزش و پرورش و هم‌چنان شامل ترویج تکنولوژی‌های زراعتی می‌شود.

Kabul-city
نمای از پروژه شهرک‌سازی قصبه

شهرسازی و مسکن

مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند که در سال جدید خورشیدی حدود 500 پروژه را در بخش شهرسازی و مسکن، روی دست دارند. آنان تاکید دارند که روی این پروژه‌ها در سال جدید خورشیدی به‌گونه‌ی جدی کار خواهند کرد و امیدوار اند که تا پایان سال خورشیدی کار آنها تکمیل شود.

مقام‌ها در وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان می‌گویند که این پروژه ها در چوکات برنامه‌های تحکیم ثبات، برنامه ملی مسکن، برنامه ساخت ‌و ساز پلان شهری و برنامه بهسازی و نوسازی انجام خواهد شد.

نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان به خبرنامه گفت که این وزارت در سال جدید خورشیدی برنامه‌های بیشتری نسبت به سال‌های قبل دارد.

براساس مطالعه ی که وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان به همکاری یکی از نهادهای خصوصی مهندسی داشته، برآورد شده است که در حال حاضر، افغانستان حد اقل به 2‌ میلیون مسکن نیاز دارد. مقام‌های وزارت شهرسازی افغانستان می‌گویند که ساختن 2 میلیون مسکن، کار ساده‌ای نبود، به این دلیل آنان برنامه ملی مسکن را ایجاد کرده اند که بتوانند در چوکات آن مطالعه علمی و دقیق در این زمینه انجام دهند و تصویر واضح از شهرهای افغانستان بدست آورند.

نیلو
نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان

نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان می‌گوید که در این مطالعات، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، جیولوژیکی و طبیعی هر شهر در نظر گرفته خواهد که بر اساس وضعیت هر شهر، مدل مسکن‌سازی برای آنان طرح خواهد شد.

به‌گفته‌ی مقام‌های وزارت شهرسازی افغانستان طرح وبرنامه‌ریزی این برنامه صورت گرفته و مدل‌هایی نیز برای اجرایی شدن آن در نظر گرفته شده است. بودجه‌ی مطالعات این پروژه در حدود 2میلیون دالر از سوی حکومت افغانستان پرداخت می‌شود و تاکنون این برنامه حدود 450 میلیون دالر حمایت حامیان بین‌المللی را جذب کرده است.

برنامه های توسعه‌ای دیگر این وزارت در چارچوب برنامه تحکیم‌ وثبات عملی خواهد شد. این برنامه بیشتر بر ولایت های کمتر توسعه‌یافته تمرکز دارد. این برنامه بیشتر به ساختن تعمیرها و تاسیسات دولتی می‌پردازد که شامل ترمیم و تحکیم نیز می‌شود.

نوسازی و بهسازی آبدات تاریخی، زیارت‌گاه‌ها و مساجد در ولایت‌های مختلف افغانستان از برنامه‌های دیگر شهرسازی و مسکن است. مقام‌ها در وزارت شهرسازی و مسکن می‌گویند که براساس حکم ریاست جمهوری افغانستان، این وزارت باید تمام آبدات تاریخی و مساجد عمومی را در 26 ولایت‌ افغانستان بهسازی و نوسازی کند.

سران حکومت افغانستان در افتتاح برنامه بازسازی قصر دارالامان

سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان تاکید می‌کند که “در مدت زمان کمی که این حکم را وزارت شهرسازی از سوی ریاست جمهوری دریافت کرده، این وزارت توانسته است که فصل زمستان حداقل 8 ولایت افغانستان را سروی کرده و مطالعات فنی آن را انجام دهد. انتظار می‌رود که سروی این ولایت‌ها به زودی در سال جدید خورشیدی تمام شده و کارهای عملی آن آغاز شود.”

بازسازی قصر دارالامان نیز شامل برنامه بهسازی و نوسازی می‌شود که بخش اول آن در ماه عقرب سال جاری خورشیدی تکمیل شد. بخش اول بازسازی این قصر شامل پاکسازی فنی، تحکیمات، آماده‌سازی قصر، ایجاد نقشه و طرح از نگاه تخنیکی و زیربنایی می‌شد که در حدود 5ماه پایان یافت.

مقام‌های وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان می‌گویند که بودجه بخش اول این قصر توسط شرکت‌های خارجی حدود 1 میلیون دالر پیشنهاد شده بود، اما این وزارت توانسته است با به کارگیری نیروهای انسانی داخلی و مهندستان افغانی، با 30هزار دالر مرحله پاکسازی و آماده سازی آن را تکمیل کنند.

پروسه پاکسازی این قصر، شامل بیرون کردن بیش از 600 تن آهن و مواد‌های غیر قابل استفاده، برداشت سقف‌ها، آماده کردن نقشه‌ها از نگاه فنی، مهندسی و زیربنایی می‌شد که به‌گفته‌ی مقام‌های وزارت شهرسازی این مرحله در وقت تعیین‌شده و با صرفه‌جویی تکمیل شده است.

DarulAman-Palace
قرار است قصر دارالامان این‌گونه بازسازی شود

بخش دوم بازسازی قصر دارالامان در ماه قوس سال جاری خورشیدی آغاز شد که این مرحله شامل ساخت‌وساز می‌شود. نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی افغانستان به خبرنامه گفته که “در بخش دوم بازسازی این قصر تاریخی، کارساخت ساز آن شروع می‌شود، جاهای که نیاز به ترمیم دارد باید ترمیم می‌شود، جاهای که نیاز به نوسازی دارد باید نوسازی شود. اما با درنظرداشت همان مدل قدیمی.”

برنامه‌های ساخت و ساز پلان های شهری، ماستر پلان‌ها، پلان‌های استراتژیک در سراسر ولایت‌های افغانستان از جمله برنامه‌های دیگر در بخش شهرسازی و مسکن است.

برنامه‌های زیربنایی

شماری از پروژه های بزرگ زیربنای ملی نظیر راه آهن آقینه و تورغندی، جاده تاریخی ابریشم، پروژه دهلیز لاجورد، انکشاف و استخراج منابع نفت و معادن، ساخت و تکمیل 21 بند آب در مقیاس بزرگ و متوسط، اعمار پارک های صنعتی، تطبیق پروژه های تهیه آب، اعمار سرک های روستایی و تطبیق برنامۀ انکشاف مهارت‌ها نیز شامل اجندای توسعه‌ای حکومت افغانستان در سال آینده می‌شود.

نقشه راه لاجورد
نقشه راه لاجورد

این برنامه‌ها از طریق بودجه‌ی ملی و شمار از آنها خارج از بودجه‌ی ملی اجرا خواهد شد. گزارش شده که توسعه تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی و عرضه‌ی خدمات صحی نیز در اولویت‌های کاری حکومت قرار دارد.

در همین حال، کمک دونرها از طریق بودجه‌ی ملی افغانستان نیز نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. براساس آمار وزارت مالیه‌ی افغانستان اکنون حدود 60 درصد کمک‌های خارجی از طریق بودجه‌ی ملی افغانستان مصرف می‌شود.