آتش خشم یک زن؛ شوهری که 10 سال از مقاربت جنسی امتناع کرد آلت تناسلی‌اش را از دست داد

علی اکبر
علی اکبر

نویسنده

ریتا یاداو 28 ساله بعد از ده سال رد مقاربت جنسی از وید پراکاش سوی شوهرش صبح روز پنج شنبه هفته گذشته در خانه شان در غازی آباد اوتر پردیس یکی از ایالت های شمالی هند بر او هجوم برده و آلت تناسلی او را با چاقو برید.

این زن هندی می گوید که شوهرش در مدت 11 سال عروسی آن ها 10 سال می شود که با او هرگر مقاربت جنسی نداشته و اطمینان دارد که شوهرش با کس دیگری رابطه داشته است.

این زن می‌گوید که “او همیشه به من می گفت از من نفرت دارد و همه روزه با هم می جنگیدیم. او می گفت حتا از دیدن به طرف من متنفر است.”
این زن هندی هم چنان می گوید که شوهرش همواره او را از داشتن ارتباط با خانم دیگری تهدید می کرد و این کار باعث شده بود که از داشتن فرزند ناامید شود.

indian3

ریتا یاداو بعد از بریدن آلت تناسلی شوهرش، خود را به مرکز محلی پولیس تسلیم می کند

ریتا یاداو که اکنون در زندان است می گوید “وقتی که من التماس می‌کردم که فرزند داشته باشیم، او اعتراف کرد که کسی دیگری را دوست دارد. من سال‌ها با شکنجه و عذاب از سوی شوهرم زندگی کردم اما دیگر تحمل نتوانستم.”

این زن 28 ساله هندی که شوهرش یک تاکسی ران است و از طرف شب کار می کند گفته که صبح روز پنج شنبه وقتی که شوهرش از کار به خانه برگشت، برای دوش گرفتن به حمام رفت اما وقتی که از حمام بیرون شد، بر او حمله آور شده و با ضربه ای او را بی هوش ساخت. سپس با استفاده از چاقو آلت تناسلی او را برید.

این زن پس از بریدن آلت تناسلی شوهرش او را در داخل حمام زندانی می کند و خود را به مرکز محلی پولیس تسلیم می نماید.

منابع می گویند که یکی از دوستان وید پراکاش پس از ارتباط با او، این مردرا به شفاخانه جیپی انتقال می دهد.

جی پراکاش چاوبی، بازرس مرکز محلی پولیس خورا می گوید که این زن با تسلیم شدن به پولیس به جرم اش اعتراف کرده و تمامی جریان را توضیح داده است. او اعتراف کرده که در اثر قهر بر شوهرش حمله آور شده و اقدام به این عمل نموده است.

indian

وید پراکاش یک تاکسی ران است و از طرف شب کار می کند

داکتر سوبارب گوپتا، جراح شفاخانه ای که این مرد هندی در آن بستری است گفته است “وقتی که وید پراکاش به شفاخانه آورده شد، او در وضعیت بدی قرار داشت و خون زیادی از دست داده بود. ما با عمل جراحی عاجل توانستیم زندگی و عضو بدن او را نجات دهیم.”

داکتران در این شفاخانه توانستند پس از 5 ساعت جراحی آلت تناسلی این مرد را پیوند بزنند.

ریتا یاداو هنوز بر اساس ماده 326 قانون جزای هند در زندان به سر می برد.