امروز در شهر کابل زمانی که مهاجمان مسلح به شفاخانه 400 بستر در منطقه وزیر اکبرخان حمله کرده بودند و درگیری نیز ادامه داشت، در دو سوی شهر دو مراسم متفاوت از یکدیگر برگزار شده بود.

در نزدیکی محل این شفاخانه، رهبران حکومت وحدت ملی به تجلیل از روز جهانی زن پرداخته و به چالش های زنان این کشور اشاره کردند.

در سوی دیگر این شهر نیز مراسم بزرگ دیگری برای گرامی داشت از  سومین سالروز درگذشت مارشال فهیم معاون پیشین ریاست جمهوری دایر گردیده بود. در این مراسم بر لزوم وحدت میان شهروندان افغانستان تاکید شد.

بهترین پاسخ

داکتر  عبدالله رییس اجرایی افغانستان گفته است که با توجه به تهدیدات امنیتی در کشورش، وحدت ملی بهترین پاسخ به دشمنان این سرزمین است.

CEO
رئیس اجرایی افغانستان بر ضرورت وحدت مردم این کشور برای مقابله با تهدیدات امنیتی تاکید کرد

او که امروز ( 18 حوت)، در مراسم سومین سالروز درگذشت مارشال فهیم در کابل صحبت می کرد گفت که با توجه به تهدیدهای امنیتی، همه باید یک صدا در مقابل این تهدیدها بایستند.

داکتر عبدالله رییس اجرایی افغانستان با اشاره به حملات تروریستی به شفاخانه 400 بستر در شهر کابل تاکید کرد که شرایط کنونی افغانستان نشان می دهد که بهترین پاسخ به دشمنان این سرزمین “تقویت همدلی و وحدت ملی” میان شهروندان افغان است.

او گفت که گرامی داشت از بزرگان این سرزمین باید همه مسوولان و مردم را به وحدت ملی نزدیک تر سازد. چرا که به گفته ی او با توجه به شرایطی که افغانستان در آن به سر می برد نیاز به وحدت و هم پذیری برای مقابله با این تهدیدها بیشتر از همیشه است.

رییس اجرایی افغانستان افزود “تروریستان حتما در یک جایی پایگاه دارند و از آنجا حمایت می شوند اما دشمن زمانی می تواند به اهدافش برسد که ما متفرق باشیم.”

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان نیز ، مارشال فهیم را “مرد روزهای سخت و دشوار” خواند و گفت که او در سخت ترین شرایطی که کشور با آن روبرو بود، پشتوانه محکمی برای تصمیم گیری و عبور از بحران ها بود.

Martial2
مراسم گل گذاری در مقبره ی مارشال فهیم

حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان، مارشال فهیم را فردی وطن دوست خواند که همواره از انجام گفتگوهای صلح برای رسیدن به امنیت در کشور حمایت می کرد.

تضمین کننده ی جایگاه زنان

در همین حال، رییس جمهور اشرف غنی، در مراسم تجلیل از روز جهانی زن گفت که حضور زنان در سطوح رهبری و تخصصی بخش های مختلف حکومت اش ضروری است.

در این مراسم که امروز ( 18 حوت)، در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، رییس جمهور اشرف غنی به چالش هایی که در برابر زنان افغان قرار دارد اشاره کرد و گفت که زنان این سرزمین بدون توجه به این موانع و چالش ها توانسته اند اراده و قدرت شان را برای عبور از این چالش ها ثابت سازند.

رییس جمهور افغانستان به نقش زنان در کارهای تولیدی اشاره کرد و گفت که حضور زنان در بخش های مختلف تولیدی با توجه به توانایی های شان، می تواند افغانستان را در موارد مختلفی به سوی خودکفایی حرکت دهد. او زنان افغان را “قهرمانان کشور در عرصه خودکفایی” دانست.

Martial
از روز جهانی زن در ارگ ریاست جمهوری تجلیل به عمل آمد

آقای غنی گفت که برای تامین حقوق زنان نیاز است تا برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در این زمینه، دوباره مورد بررسی قرار گیرد. او افزود که “زنان باید دفاع از قانون اساسی، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد را بخشی از وظیفه خود بدانند چرا که با دفاع از حاکمیت قانون می توان به جایگاه و سهمی که برای زنان در قانون اساسی در نظر گرفته است دست پیدا کرد.”