ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با انتشار اعلامیه ای از کشته شدن یکی از فرماندهان برجسته شبکه تروریستی القاعده به نام سیف الله اختر و یکی از همراهانش در ولایت غزنی خبر داده است.

گفته شده که این فرمانده القاعده به تاریخ  9 ماه جنوری، در ولسوالی ناوه ولایت غزنی توسط نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی کشته شده است.

isk2
امنیت ملی افغانستان گفته است که این فرمانده القاعده در ولایت غزنی کشته شده است

رهبر 30 هزار جنگجو

امنیت ملی افغانستان گفته است که این فرمانده القاعده، در زمان طالبان رهبری جنگجویان پاکستانی را بر عهده داشته است. گفته شده که او نزدیک به 30 هزار جنگجو را به منظور جنگ در کشورهای آسیای میانه در افغانستان گرد خود جمع کرده بود.

به گفته مقامات امنیت ملی افغانستان، او در آن زمان با ایمن الظواهری رهبرفعلی گروه القاعده، مسوولیت یک مرکز مهم تروریستان در بگرام را برعهده داشته است.

آزادی از زندان برای جنگ در افغانستان

ریاست امنیت ملی افغانستان در این اعلامیه گفته است که این فرمانده گروه القاعده، دو بار در پاکستان بازداشت شده بود اما “توسط حلقات خاص آن کشور” از زندان های پاکستان آزاد شده و به منظور جنگ و ایجاد ناامنی به افغانستان فرستاده شده بود.

isk1
فرمانده القاعده توسط نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی کشته شده است

امنیت ملی افغانستان از او به عنوان “رهبر تروریستان مسلح پاکستانی” نام برده است که علیه دولت افغانستان می جنگند.